Mode

04 maart 2018

Na een korte intro over het OK werken we interactief met enkele kwaliteitsverwachtingen die een belangrijke rol spelen in de vakgroepwerking. Aan de hand van verschillende instrumenten geven we mogelijkheden om in de vakgroep met kwaliteitsontwikkeling aan de slag te gaan.

01 september 2017

Na overleg met alle betrokken partijen is er beslist om het huidige materiaal dat op de sharepoint staat niet over te nemen op de website. Veel documenten zijn ondertussen al herwerkt en de documenten die nu nog op de sharepoint staan, kunnen integraal op het platform van de school, zoals Smartschool of school online geplaatst worden.

28 augustus 2017

De Vlaamse overheid heeft 14 juli beslist dat wie een eigen zaak of onderneming wil starten daar vanaf 1 september 2019 niet langer een attest bedrijfsbeheer voor nodig heeft.

23 februari 2017

In maart wordt er een overleg voor de vakcoördinatoren mode gepland. Je kunt hiervoor kiezen uit twee data. 
Een eerste overleg zal doorgaan op dinsdag 14 maart 2017 van 09.30u. tot 12.30u. in het Annuntiatainstituut, Vleeshouwersstraat 22, 8760 Veurne. 

23 februari 2017

Ter ondersteuning van de nieuwe leerplannen wordt er tijdens dit schooljaar nog een netwerkdag georganiseerd rond de GIP op twee verschillende dagen en locaties.