19 november 2019

Vaardigheden toetsen en bij voorkeur geïntegreerd. Help! Dat lukt me niet voor elke examenperiode! Moet elke vaardigheid, elke periode, minstens één keer getoetst worden? Wanneer corrigeer ik de portfolio’s? Hoe blijf ik meester van mijn verbeterstapel?  

15 november 2019

Tamara Lenzen en Eva Gijsen werken in het flexibel traject in de eerste graad b-stroom. Ze vertellen over hun P-traject voor leerlingen in de b-stroom. Ze duiden het waarom, hoe en wat van hun flexibele leertrajecten.   

27 juni 2019

Chers collègues

Après l’effort…

Quelques semaines pour vous détendre et vous ressourcer.

Une petite dernière, rien que pour le plaisir ?

Danny Boon, les ados et la lecture  https://www.youtube.com/watch?v=nKvx5NQ3AYE

27 juni 2019

Kijkwijzer leerplangerichte evaluatie - eerste graad – MVT 

05 maart 2020

Professionalisering van de talenleraren (bv. evaluatie, begrijpend lezen, taalonderwijs in de b-stroom).

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt later.

28 mei 2019

Vuistregels tot succes in moderne vreemde talen eerste graad

28 mei 2019

Ben je nog op zoek naar geschikt luister- en leesmateriaal?

Op de volgende sites kan je het niveau kiezen van je teksten:

Pagina's