Lichaamsverzorging

01 september 2018

Met ingang van 1 januari 2018 was het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in één van volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetv

04 maart 2018

Na een korte intro over het OK werken we interactief met enkele kwaliteitsverwachtingen die een belangrijke rol spelen in de vakgroepwerking. Aan de hand van verschillende instrumenten geven we mogelijkheden om in de vakgroep met kwaliteitsontwikkeling aan de slag te gaan.

07 november 2017

In opvolging van het aangepaste leerplan toegepaste wetenschappen in de 3de graad schoonheidsverzorging, plannen we, in samenwerking met begeleiders wetenschappen, op dinsdag 7 november 2017 een studiedag om leraren te informeren over het onderdeel cosmetologie binnen het huidige leerplan, de huidige stand van zaken rond de hervorming secundair onderwijs binnen de studierichting schoonheidsverz

01 september 2017

Ook dit schooljaar kan je als leerkracht gebruik maken van het aanbod praktijkopleidingen aangeboden door de sector. Zo blijf je op de hoogte van de laatste trends en nieuwigheden binnen de kapperssector en beschik je over de nodige vakinhoudelijke bagage.

De sector biedt ook opleidingen op maat van de school aan.

10 november 2017

Op vrijdag 10 november plannen we onze 1ste samenkomst van dit schooljaar met TA(C)’s uit het studiegebied lichaamsverzorging en de opleiding kappersmedewerker uit BuSO. We zijn hiervoor te gast in HAST, Kleine Breemstraat 7 te Hasselt, van 10 tot 16.

Schrijf online in.

22 november 2017

Dit netwerk heeft als doelstelling om leraren haarzorg binnen het deeltijds onderwijs te ondersteunen, te inspireren, te informeren en te laten reflecteren op de eigen onderwijspraktijk.

20 november 2017

Vorig schooljaar ben ik gestart om leraren PV/TV haarzorg van het 7de jaar haarstilist in een lerend netwerk samen te brengen om zo ervaringen rond leerplanrealisatie uit de concrete klaspraktijk met elkaar te delen en hierop samen te reflecteren. Op vraag van de leraren zet ik dit initiatief graag verder.

28 november 2017

In samenwerking met collega Anne-Lise Cuypers, vakbegeleider bedrijfsbeheer, organiseer ik op dinsdag 28 november 2017 van 13 tot 16 uur een samenkomst voor leraren TV/PV schoonheidsverzorging en leraren bedrijfsbeheer van het 6de jaar tso SV en 7de jaar tso ELV rond leerplanrealisatie van gelijkgerichte doelen binnen het luik bedrijfsbeheer en het vakspecifiek gedeelte.

01 september 2017

Deze vakbeurs op de Heizel in Brussel vindt plaats op zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 oktober 2017.

Meer info op www.estetika.be.

01 september 2017

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we vanuit de pedagogische begeleidingsdienst een vormingstraject voor beginnende personeelsleden die dit schooljaar of in de loop van vorig schooljaar gestart zijn.

Deze samenkomsten gaan door op de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg (Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt) op:

Pagina's