Wetenschappelijk werk

17 november 2018

Ook dit schooljaar zal het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen weer georganiseerd wor-den. Dit is het ideale moment om lezingen over actuele wetenschappelijke thema’s bij te wonen, om ideeën met collega leraren uit te wisselen, om deel te nemen aan workshops omtrent practica wetenschappen … Het zal plaatsvinden op zaterdag 17 november 2018 op Campus Arenberg III te Leuven.

25 november 2018

Kun jij nog zonder wetenschap?

Zonder wetenschap sta je in je blootje! Snel even douchen, een koffietje drinken, de kinderen met de auto naar school brengen, je e-mails lezen ... Dat wordt lastig zonder wetenschap. Tijdens De Dag van de Wetenschap op zondag 25 november 2018 ontdek je hoe wetenschap en technologie je dagelijks leven bepalen.

04 maart 2018

Na een korte intro over het OK werken we interactief met enkele kwaliteitsverwachtingen die een belangrijke rol spelen in de vakgroepwerking. Aan de hand van verschillende instrumenten geven we mogelijkheden om in de vakgroep met kwaliteitsontwikkeling aan de slag te gaan.

30 juni 2017

De vzw Teach for Belgium gelooft dat het succes van kinderen en jongeren in het onderwijs niet langer hoeft af te hangen van hun socio-economische afkomst.

02 januari 2017

Mededeling wetenschappelijk werk januari 2017:

  • Nascholingen
  • Didactisch materiaal en links
  • Activiteiten