28 maart 2019

Op 28 maart organiseren we naast de reeds geplande namiddagsessie over het nieuwe leerplan MAVO nog een nieuwe sessie in de voormiddag.  

30 november 2018

De leerplanvoorstellingen MAVO vinden plaats:

  • 31 januari (voor- of namiddag)
  • 28 maart

Gelieve op voorhand het leerplan door te nemen.

28 maart 2019

De modernisering so gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor maat-schappelijke vorming B-stroom zal er een nieuw graadleerplan zijn … en nu gebaseerd op eindtermen! Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leer-plantool.

31 augustus 2018

Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Alle taalbegeleiders slaan de handen in elkaar om het leesonderwijs een boost te geven. Zo starten we in elke regio met een lerend netwerk begrijpend lezen.

01 oktober 2018
  • Je hebt op school wellicht al een goed werkend dyslexiebeleid. En toch merk je dat voor bepaalde leerlingen de gewone dyslexiemaatregelen niet meer werken? 
  • Je weet als leerkracht welke maatregelen je standaard moet nemen voor een leerling met dyslexie. En toch stel je vast dat voor de ene leerling al die maatregelen niet zo nodig zijn als voor de andere leerling?

Pagina's