Aardrijkskunde

09 februari 2020

Lerend netwerk leerkrachten Natuurwetenschappen - natuur & ruimte 1e graad

17 december 2019

Nascholing terreintechnieken 1ste graad, 3, 5 of 12 maart

19 februari 2020

Fietsbarometer is een project van de UGent met een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie).  

07 december 2019

Contactdag Netwerk Educatie – UHasselt, Campus Diepenbeek 

02 oktober 2019

Het congrescomité nodigt de leraars Wetenschappen uit op hun 25ste Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen.
Het congres vindt plaats aan de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Arenberg III, Celestijnenlaan te Heverlee.

Alle informatie vind je hier terug: http://www.congreswetenschappen.be

02 september 2019

Zoals aangekondigd in het jaarboek De Aardrijkskunde 2018 kan iedereen meewerken aan een gemeenschappelijke online-kaart voor de actualiteit. We willen we ge(o)

02 september 2019

De nieuwe leerplannen aardrijkskunde die dit schooljaar van start gaan zijn gebaseerd op de nieuwe eindtermen die vooral binnen het referentiekader ‘ruimtelijk bewustzijn’ werden ontwikkeld. Dit is zoals de ontwikkelcommissie binnen AHOVOKS het ziet:

Pagina's