Wiskunde - Nascholing - Het aanpakken van problemen - 20 februari 2019

01 februari 2019

Studenten (ingenieurs)wetenschappen, economie, geneeskunde ... blijken een grotere slaagkans te hebben als ze sterk zijn in het oplossen van problemen. In het secundair onderwijs is wiskunde een ideaal vak om leerlingen daarmee vertrouwd te maken. Hoe kunnen we hen in de verschillende jaren en richtingen begeleiden om dit onder de knie te krijgen? En hoe belangrijk is dit binnen het curriculum van wiskunde? 

We gaan aan de slag met verschillende heuristieken a.d.h.v. voorbeelden voor het secundair onderwijs. Ook worden er enkele concrete linken met het hoger onderwijs gemaakt. 
De nascholing staat open voor leerkrachten wiskunde eerste, tweede en derde graad ASO, TSO en KSO en is gratis.