Wiskunde – Nascholing - Coöperatief leren d.m.v. Kagan structuren in de lessen wiskunde

06 oktober 2019

De Kagan coöperatieve structuren kunnen ingezet worden op alle niveaus en in alle vakken. Deze workshop richt zich naar leerkrachten wiskunde. 

Professor Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas.  

Leerlingen leren samenwerken in heterogene groepen. Ze discussiëren samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. De didactische structuren die hiervoor gebruikt worden, spreken de 8 verschillende intelligenties aan.  

Tijdens deze driedaagse vorming, verspreid over drie trimesters, maken de leerkrachten kennis met de coöperatieve leerstructuren die gemakkelijk inzetbaar zijn binnen het vak wiskunde. Je ervaart een aantal structuren met het daaraan gekoppeld klasmanagement. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. 
 
Je vindt meer informatie over deze vorming via nascholing.be.