Wiskunde – Nascholing - Bijkomende sessies leerplanvoorstelling wiskunde eerste graad A-stroom en B-stroom

10 december 2018

Vanaf januari 2019 worden er een drietal nascholingen voorzien waarin de nieuwe leerplannen van de eerste graad A-stroom en B-stroom worden voorgesteld.  Deze sessies krijgen veel aandacht en intussen wordt ook een wachtlijst aangelegd. We zorgen ervoor dat iedere geïnteresseerde leerkracht wiskunde een voorstelling van de nieuwe leerplannen kan bijwonen. Schrijf je dus in op de wachtlijst (A-stroom - B-stroom) van de geplande sessies zodat we zicht krijgen op de aantallen om zo meer sessies te voorzien. Het is ook mogelijk om vanaf januari een dergelijke vorming aan te vragen voor je school of scholengemeenschap via de directeur of coördinerend directeur. Je kan hiervoor rechtstreeks mailen naar nico.brebels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen om verdere afspraken te maken.