Wijziging vakbenaming eerste graad so

19 december 2018
In het vak Wetenschappen & techniek komen Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde en Techniek vanuit een interdisciplinaire benadering aan bod. Om de eigenheid én de verwevenheid van de drie disciplines ook in de benaming zichtbaar te maken, spreken we voortaan over het interdisciplinaire vak 'Natuur, ruimte en techniek' voor de eerste graad A- en B-stroom. Daarnaast blijven ook de afzonderlijke vakken Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen en Techniek bestaan.
 
Naar analogie wijzigen we de benaming 'Wetenschappen' in de eerste graad B-stroom in 'Natuur en ruimte'.