UPDATE - Wiskunde – Nascholing - Coöperatief leren d.m.v. Kagan structuren in de lessen wiskunde

17 december 2019

UPDATE: 

Wegens de zeer goede evaluatie van de eerste sessie van deze vormingsdriedaagse en op vraag van enkele leerkrachten wiskunde bieden we de leerkrachten die de eerste sessie niet gevolgd hebben de mogelijkheid alsnog in te schrijven voor de laatste twee sessies die zullen plaatsvinden op woensdag 29 januari en woensdag 27 mei.   

De prijs voor deze twee sessies samen is vastgelegd op 180 euro. Inschrijven kan door een email te sturen naar de pedagogisch begeleider wiskunde nico.brebels [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
 
De Kagan coöperatieve structuren kunnen ingezet worden op alle niveaus en in alle vakken. Deze workshop richt zich naar leerkrachten wiskunde van alle graden. 

Professor Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas.  

Leerlingen leren samenwerken in heterogene groepen. Ze discussiëren samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. De didactische structuren die hiervoor gebruikt worden, spreken de 8 verschillende intelligenties aan.  

Tijdens deze driedaagse vorming, verspreid over drie trimesters, maken de leerkrachten kennis met de coöperatieve leerstructuren die gemakkelijk inzetbaar zijn binnen het vak wiskunde. Je ervaart een aantal structuren met het daaraan gekoppeld klasmanagement. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad.  
 
Je vindt meer informatie over deze vorming via https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=44&modID=3732535.