Traject GOL(L)D - Gericht Ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit (10 sessies)

29 juni 2020

Diversiteit vraagt extra inspanningen omtrent het uitbouwen van een zorgbeleid. Hoe ga je als zorgcoördinator om met deze evoluties in de zorg? 

Dit traject bestaat uit vorming en begeleide intervisie. Je krijgt een duidelijk theoretisch concept aangereikt dat je kan aanpassen aan je individuele schoolcontext. We vertrekken hierbij vanuit het boek van Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer (2018):  Leren omgaan met diversiteit in de klas, Het GOL(L)D-concept in de praktijk. Uitgeverij Lannoo. 

Inge Van de Putte, één van de schrijvers van het boek, neemt je mee op weg in je eigen veranderende positie als zc.. Tijdens het traject leer je leerkrachten activerend ondersteunen vanuit een duidelijke visie op diversiteit. Het is belangrijk dat je de leerkracht de klasregie in handen laat houden zodat deze kan groeien in zijn eigen competenties. Je leert leerkrachten ondersteunen zodat deze handelingsbekwamer worden in het omgaan met de steeds toenemende diversiteit van een klasgroep. 

De data worden later bekend gemaakt. Inschrijven kan nu reeds - de plaatsen zijn beperkt.