Taal – Studiedag dyslexie – 1 oktober 2018

01 juni 2018

Je hebt op school wellicht al een goed werkend dyslexiebeleid. En toch merk je dat voor bepaalde leerlingen de gewone dyslexiemaatregelen niet meer werken? 

Je weet als leerkracht welke maatregelen je standaard moet nemen voor een leerling met dyslexie. En toch stel je vast dat voor de ene leerling al die maatregelen niet zo nodig zijn als voor de andere leerling?

Je weet wat dyslexie is. En toch wist je niet dat de technische leesvaardigheid nog kan verbeteren tot de leeftijd van 23 jaar?

De vraag waarop we tijdens de studiedag een antwoord zoeken, luidt dus: “Hoe ga je (nog beter) om met leerlingen met dyslexie?”

De competentiebegeleiders trappen de studiedag af door jullie een brede bril aan te meten om te kijken naar leerlingen met al hun beperkingen en talenten.

Omwille van het grote succes op de Dag van de talen hebben we prof. dr. Wim Tops opnieuw uitgenodigd om het theoretische kader te schetsen afgewisseld met praktische tips. In de namiddag zal hij feedback geven op jullie dyslexiebeleid/toetsen.

Deze nascholing staat open voor leraren Duits/Engels/Frans/Nederlands uit het secundair onderwijs, leraren uit het basisonderwijs en buitengewoon onderwijs vergezeld van een leerlingenbegeleider/zorgcoördinator/taalcoördinator/logopedist.

1 oktober 2018 van 9.00 u. tot 16.00 u. Schrijf je snel in via www.nascholing.be