Taal – Informatie - Doorlichting taalgericht vakonderwijs

02 mei 2019
  • De onderwijsinspectie vat haar gevoerde onderzoeken samen in de 0nderwijsspiegel. Hierin kun je het volgende lezen over het kwaliteitsgebied diversiteit, ontwikkelingsschaal taalgericht vakonderwijs: ​

Basisonderwijs 

Omgaan met diversiteit werd in 27 basisscholen onderzocht aan de hand van twee ontwikkelingsschalen: diversiteitscultuur (D1) en taalgericht onderwijs (D2). (…) 

Voor het taalgericht onderwijs blijken twintig scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze scholen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt het de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In zeven scholen stellen de onderwijsinspecteurs meerdere verbeterpunten vast op het vlak van taalgericht onderwijs. Die scholen laten doorgaans nog kansen liggen om in alle leergebieden de zelfredzaamheidstaal, themataal en instructietaal progressief op te bouwen. 

Secundair onderwijs 

Uit de onderzoeken van het taalgericht onderwijs blijken slechts twee scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze gevallen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In de zeven scholen waar het taalgericht onderwijs nog niet aan de verwachting tegemoetkomt, vallen de verschillen tussen vakken of tussen leraren op. In de meerderheid van deze scholen kan een gedragen visie en een schoolbrede, planmatige aanpak het taalgericht vakonderwijs nog versterken.  

  • Is mijn taalbeleid OKé? 
    Wil je graag je eigen taalbeleid onder de loep nemen aan de hand van het 0K-kader? Dat kan! De pedagogische begeleidingsdienst werkte hiervoor een handige tool uit waarbij je niet alleen een goed overzicht krijgt van de sterke punten en de groeikansen van je taalbeleid, maar ook concrete voorbeelden om je te inspireren. Meer info en de tool verkrijg je door een mailtje te sturen aan bregje.beckers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen ()

      

  • themapagina taalgericht vakonderwijs Op deze themapagina lees je meer over het waarom, het wat en het hoe van taalgericht vakonderwijs. 

  • Tool taalgericht (vak)onderwijs 
    Daarnaast werd er een Tool Taalgericht (vak)Onderwijs ontwikkeld. Hierin vind je 100 fiches met tips om talige drempels aan te pakken en taalontwikkeling te stimuleren. Die tips kun je toepassen in elk vak en elke activiteit.