Taal

29 juni 2020

Professionele leergemeenschap taalcoördinatoren 30/09/2020

Laat deze professionele leergemeenschap een veilige haven zijn waar je als taalcoördinator je positieve ervaringen en zorgen delen kunt samen met gelijkgezinden. Dit platform biedt je tevens de kans om inspiratie op te doen voor je taalbeleid en om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in taalgericht onderwijs. 

Tijdens de eerste sessie: 

 • bepalen we gezamenlijk de noden en verwachtingen op het vlak van taalbeleid 
 • wissel je ervaringen en ontwikkelde materialen uit met de groep 
 • reflecteer je over je eigen taalbeleidspraktijk 
 • word je versterkt in je rol als taalcoördinator 
 • kun je dieper ingaan op thema’s als:  
  | welke opportuniteiten de coronacrisis gebracht heeft voor taalgericht onderwijs 
  de 5 didactische sleutels voor begrijpend lezen en het uitbouwen van een leesbeleid 
  de aanpak van dyslexie 
  de ondersteuning van ex-OKAN-leerlingen 
 •  

De inhoud en data van de volgende sessies worden in samenspraak met de groep bepaald. 

 Met de taalbeleidsgroep op school – eventueel onder begeleiding van de taalbegeleider: 

 • breng je de taalnoden van de leerlingen in kaart 
 • ontwerp je SMART doelen om op deze taalnoden een antwoord te bieden 
 • voer je gerichte acties uit 
 • evalueer je de acties en doelen en breng je de effecten in kaart 

Schrijf nu in