SWeTe-vakken: Bespreking voortraject leerplanvoorstellingen studiegebied elektriciteit-mechanica met TAC’s en TA’s

16 november 2020

Bespreking voortraject leerplanvoorstellingen studiegebied elektriciteit-mechanica met TAC’s en TA’s

Binnenkort krijgen leerkrachten van studiegebied E-M een SWAY presentatie over leerplannen van de 2e graad modernisering so op richtingsniveau: krachtlijnen, onderdelen, logische samenhang, materiële uitrusting.
 
20 november van 10 tot 12 uur houdt de pedagogische begeleiding een online voorbespreking met de TAC’s en TAs van de presentatie op 10/12 voor leraren met de bedoeling om zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen wat jullie en de leerkrachten best weten.

Beste TAC-TA 

De uitrol van de nieuwe leerplannen modernisering so 2e graad is voorzien voor december-januari. 

Onze pedagogische dienst wil dit zo goed mogelijk naar de leerkrachten toe begeleiden en daarvoor is de inbreng van jullie TAC’s en TAs belangrijk. 

Voor de leerkrachten in het studiegebied Mechanica-Elektriciteit is een presentatie (in de vorm van een SWAY) klaargemaakt die Vlaanderenbreed aan de leerkrachten van onze SWeTe scholen bezorgd zal worden. Omdat de wijzigingen in dit studiegebied ingrijpend zijn, voorzien we hiervoor een speciaal traject.  

In deze presentatie wordt het kader van de leerplannen 2e graad toegelicht orichtingsniveau: krachtlijnen, onderdelen, logische samenhang, materiële uitrusting … 

  • We houden op vrijdag 20 november van 10:00 to 12:00u een gezamenlijke online sessie met de TACs en TA’s waar we deze presentatie voor de leerkrachten aan jullie voorstellen. Wij denken dat het een meerwaarde is dat jullie mee tips geven om de presentatie nog aan te passen. Het is de bedoeling om over alle regio’s heen een zo goed als mogelijke uniforme presentatie te geven waar we dan per regio de nodige accenten kunnen leggen (adhv. jullie suggesties).  
  • Een aantal dagen later bezorgen we de leerkrachten deze presentatie zodat ze die op eigen ritme al kunnen doornemen. 
  • Op 10 december voorziet Frank Remy, samen met de pedagogische begeleiders, voor elk van de zeven leerplannen – die hij beheert – een sessie van een uur waarin leerkrachten dan vragen kunnen stellen over de onderwerpen van deze presentatie. 
  • In regio Limburg staan we met ons ConnecTTEam steeds ter beschikking om de nodige ondersteuning te bieden. 

Graag ontvangen we jullie op het online netwerkmoment van 20 november tussen 10:00 en 12:00u. 

De Zoom link is: 

Met vriendelijke groeten 
Tony & Jurgen