SWete-praktijkvakken

10 februari 2020

Netwerkvergaderingen voor TA’s

Het netwerk wil technisch adviseurs dichter bij elkaar brengen en onderling verbinden. Zo kunnen ze informatie, expertise en ervaringen delen met elkaar en met de pedagogische begeleiding. Naast organisatorische zijn er ook pedagogisch-didactische thema’s. Via rondleidingen in de ontvangende scholen, krijgen de technisch adviseurs de kans om een andere kijk op leeromgevingen te ontwikkelen.

Lerend Netwerk Basismechanica 21/02/2020

Doelgroep: Leerkrachten Basismechanica en technisch adviseurs Schrijf snel in

Je draait in je school al enkele jaren met het vernieuwde leerplan BM. 

Vind je het tijd om tijdens dit lerend netwerk ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere scholen? Wat loopt goed, waar loop je zelf nog tegen aan en hoe lossen collega’s dit op? 

We bekijken welke informatie in het verleden gedeeld is op de Google Drive map en bepalen wat hiervan bruikbaar is naar de toekomst. Je hebt de kans om verdere afspraken te maken met collega’s uit jouw buurt om in kleinere netwerken samen te werken. 

Je krijgt de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de infrastructuur van je collega’s. 

Lerend Netwerk Mechanische Technieken 21/02/2020

Doelgroep: Leerkrachten Mechanische Technieken en technisch adviseurs  Schrijf snel in

Je draait in je school al enkele jaren met het vernieuwde leerplan MT. 

Vind je het tijd om tijdens dit lerend netwerk ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere scholen? Wat loopt goed, waar loop je zelf nog tegen aan en hoe lossen collega’s dit op? 

We bekijken welke informatie in het verleden gedeeld is op de Google Drive map en bepalen wat hiervan bruikbaar is naar de toekomst. Je hebt de kans om verdere afspraken te maken met collega’s uit jouw buurt om in kleinere netwerken samen te werken. 

Je krijgt de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de infrastructuur van je collega’s.