STEM – Nascholing - regionaal netwerk STEM-wetenschappen/STEM-technieken – 25 maart 2020

25 maart 2020

Regionaal netwerk basisoptie STEM-wetenschappen/STEM-technieken 
Woensdag 25 maart 2020. 

In dit netwerk wordt pedagogisch-didactische informatie uitgewisseld. Concreet wisselen wij samen van gedachten en we delen voorbeelden van good practices met elkaar. 

De agenda van het netwerk wordt mee bepaald door de leraren. De pedagogisch begeleider verzamelt de agendapunten, structureert ze voor het overleg en zorgt voor de verslaggeving. 

Je wordt van harte uitgenodigd om vragen of voorstellen vóóraf te mailen naar de pedagogische begeleiding. 

HAST Hasselt 
Kleine Breemstraat 7 
3500 Hasselt  

Woensdag 25 maart 2020 van 9 tot 12 uur. 

Schrijf je in via nascholing.be