Personenzorg – Humane wetenschappen – Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018

18 oktober 2018

“Ben jij nu weeral je taak vergeten? Hoe vaak moet ik dit nog herhalen? Kan jij niet gewoon doen wat ik vraag? Is dit een manier om te reageren? Ik wil dat je respect toont!” 
Hoe kunnen we op een vernieuwende manier met moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas en op school omgaan?
Liever dan een bestraffende aanpak kiezen we voor een preventieve, ondersteunende aanpak die moeilijk hanteerbaar gedrag zoveel mogelijk overbodig maakt. Aan de hand van eigen, ingestuurde, pedagogische systemen (beloningssystemen, strafsystemen, gedragskaarten, andere maatregelen) kijken we hoe we best met moeilijk hanteerbaar gedrag omgaan. Indien nodig voorzien we deze systemen van een "make-over" zodat de winst van onze inspanningen zo groot mogelijk is.

Na het succes op de ‘dag van personenzorg’, nodigen wij Katelijne Van Lommel graag opnieuw uit om te verdiepen in dit thema. Via een interactieve lezing gaat ze voormiddag met ons op pad, neemt ze ingestuurde pedagogische systemen en vragen over concrete situaties uit de klas onder de loep en formuleert ze hierop samen met jullie een zo goed mogelijk antwoord. Voor leraren die aanwezig waren tijdens de ‘dag van personenzorg’ is dit een verdere concretisering van de visie op moeilijk hanteerbaar gedrag die toen werd uiteengezet.

Namiddag bekijken wij hoe wij hiermee aan de slag kunnen, aansluitend op de leerplandoelen van gedragswetenschappen, (ped)agogisch handelen, sociale wetenschappen en pepsy. (aso: HW: gedragswetenschappen, bso: VV en VZ, tso: SW en PEPSY) 

We bekijken wat de behoeften aangaande dit thema zijn en hoe we hier verder op kunnen inspelen.

Voor leraren aso: HW: gedragswetenschappen, bso: VV en VZ, tso: SW en PEPSY.

Maak je deel uit van het middenkader en/of van de pedagogische ondersteuning? Ook dan heten wij je graag welkom voor de interactieve lezing voormiddag.

Info en inschrijven kan via: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2552270