Oproep naar boekenverantwoordelijken basisonderwijs

08 mei 2019

De huidige raamovereenkomst voor handboeken basisonderwijs loopt volgend schooljaar af. Je kunt bij de huidige leveranciers nog een laatste keer bestellen voor het schooljaar 2019-2020. Daarom starten we de voorbereiding op van een nieuwe raamovereenkomst voor schooljaar 2020-2021 en later.

We stellen een representatieve klankbordgroep samen voor de nieuwe raamovereenkomst. Wij doen graag een beroep op de kennis en ervaring van boekenverantwoordelijken in het basisonderwijs, ongeacht of je school is ingeschreven in de huidige raamovereenkomst. We doen ons best om de taaklast voor de leden van de klankbordgroep beperkt te houden:

  • Eén bijeenkomst in Brussel (op 7 juni) waarin we ervaringen delen in verband met de boekenverkoop: aandachtspunten, wensen met betrekking tot de nieuwe raamovereenkomst … Er volgt voor ons ook nog een ronde om met interessante leveranciers aan tafel te gaan zitten. Als je daarvoor goede suggesties hebt, dan zijn die ook altijd welkom.
  • Nalezen van het bestek (oktober). Het bestek blijft uiteraard onze verantwoordelijkheid, maar jouw ervaring en deskundigheid kunnen leiden tot een betere bevraging van de markt en een beter aanbod voor onze basisscholen.
  • Nalezen en mee beoordelen van de offertes (november/december). Ook hier beperkt je rol zich tot een louter adviserende rol. De volledige verantwoordelijkheid voor de gunningsprocedure blijft bij de aankoopcentrale.
Wil jij ook meewerken aan een optimale en voordelige aankoop van handboeken voor het basisonderwijs binnen de wetgeving overheidsopdrachten, bezorg ons dan je naam en contactgegevens via info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Kan je op 7 juni niet aanwezig zijn, maar wil je wel meewerken? Mail dan naar info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.