Ontdek Techniektalent – gaat mobiel!

30 oktober 2018

In de loop van september hebben we een vliegende start genomen!  
Met leerlingen van de lagere school (gewoon/buitengewoon) betreden we de wondere wereld van Wetenschappen en Techniek, gedurende een hele dag! 

In de voormiddag geeft een lesgever van Ontdek Techniektalent een eerste workshop, gevolgd door een namiddagsessie onder begeleiding van een pedagogisch begeleider.  

Tijdens de volledige duur van de workshop blijven de leraren bij de klasgroep en werken ook actief mee. 

De (eventuele) afwerking en nabespreking van het werkstuk kan in jouw eigen klas plaatsvinden. Op vraag ondersteunt de pedagogisch begeleider je hier graag bij. 

Als leraar stap je mee in een lerend netwerk waar je samen met andere leraren en onder begeleiding van een pedagogisch begeleider, ervaringen zal uitwisselen en inspiratie zal opdoen rond thema’s in de klas.  
Een eerste netwerksessie zorgde reeds voor leerrijke namiddag! 

Gedurende het hele schooljaar zullen workshops georganiseerd worden.  
Thema’s als energie, transport, constructie, biochemie, … komen aanbod. 
Onderzoekend en ontwerpend leren vormen een rode draad tijdens de workshops! 

Meer info: www.ontdektechniektalent.be   
Snel inschrijven is de boodschap!