OKAN – Nieuw! Netwerk voor leraren OKAN – Start: 9 oktober 2018

09 oktober 2018
  • Sta je nog maar pas in de OKAN-klas en wil je inzicht verwerven in hoe leerlingen het best komen tot het leren van het Nederlands? Heb je nog geen idee hoe je aan de slag moet met het ontwerpen van een goede les op basis van de ontwikkelingsdoelen?
  • Je hebt al een jaar ervaring in OKAN, maar je twijfelt nog aan hoe je (nog meer) gedifferentieerd te werk kan gaan?
  • Je geeft met hart en ziel les aan je OKAN-leerlingen. Toch vind je hun prestaties evalueren nog moeilijk?

Sluit je dan aan bij het netwerk voor OKAN-leraren op: 9 oktober, 20 november en 12 februari! Schrijf je in via www.lincka.be.

In dit netwerk ga je met de verkregen inzichten in taalverwervingsprocessen actief aan de slag in je eigen lespraktijk. Je ontwerpt taaltaken op basis van de ontwikkelingsdoelen, je bouwt differentiatie in zowel in je les als in je evaluatie. Tijdens elke sessie wordt er tijd gemaakt om op je les feedback te geven, te reflecteren en ervaringen te delen.