OKAN - Lesmateriaal – Iedereen leest

29 maart 2019

Op de site van ‘Iedereen leest’ (https://iedereenleest.be/over-lezen/de-praktijk/een-meertalige-collectie-jeugdliteratuur-op-school-en-de-bibliotheek) vind je zeer mooie tips om lezen op te starten voor anderstalige leerlingen. Naast deze tips vind je er ook enkele titels van boeken die in aanmerking komen voor deze doelgroep.