Nieuwe digitale aanmeldingsprocedure ONW op limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen

31 januari 2018

Voortaan vind je alle gebundelde informatie rond het ondersteuningsnetwerk Regio Limburg met één eenvoudige muisklik terug op limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen. Op de startpagina vindt u meteen de rubriek “ondersteuningsnetwerk Regio Limburg”.

Voor ALLE leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor u ondersteuning aanvraagt gebruiken we binnen ONW Limburg vanaf 1 februari 2018 een digitaal aanmeldingsformulier:

  • Je kan dit formulier vinden op de site limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen.
  • Je klikt door naar “ondersteuningsnetwerk Regio Limburg”. Onder “info voor scholen” vind je de link naar het aanmeldingsformulier voor de subregio waar jouw school bij hoort.
  • De coördinator van het zorgloket verifieert deze aanmelding en bekijkt samen met de ondersteuners wie deze begeleiding kan opnemen, rekening houdend met een aantal criteria.
  • Er wordt zo snel mogelijk met je contact opgenomen om verdere praktische afspraken te maken.
  • Ook bij de heropstart van een ondersteuning of verderzetting van de ondersteuning bij een schoolwissel dient dit formulier ingevuld te worden!

Indien je hier vragen rond hebt, neem dan gerust contact op met de coördinator van de subregio waartoe jouw school behoort. De contactgegevens van alle coördinatoren zijn eveneens terug te vinden op limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen onder de rubriek “ondersteuningsnetwerk Regio Limburg”.