Nascholingsproject Zin in … STEM!

20 januari 2017

(Jonge) kinderen zijn van nature echte ontdekkers. Zij hebben een onderzoekende houding en verkennen stapsgewijs de wereld rondom hen. Vanuit hun eigen ervaringen leren ze hoe de wereld in elkaar zit en zijn ze in staat om nieuwe inzichten te verwerven. In onze hedendaagse wereld zijn een onderzoekende houding, creativiteit en innoverende ideeën overigens kwaliteiten die leerlingen helpen om uit te groeien tot kritische burgers. Dat is wat we eveneens beogen met STEM.

STEM is een letterwoord dat staat voor ‘Science, Technology, Engineering en Mathematics’. Op school komen die verschillende disciplines nog vaak apart aan bod, maar in het dagelijkse leven is dat onderscheid (vaak) moeilijk te ontdekken.

Door in te zetten op onderzoekend leren, probleemoplossend denken en door bewust techniek te integreren in het bestaande onderwijsaanbod, versterk je de STEM-competenties van je leerlingen. Bovendien creëer je kansen voor álle leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Tegelijkertijd is STEM een handig aanknopingspunt om concreet met het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! aan de slag te gaan.

We maken je daarom graag warm voor ons nascholingsaanbod STEM. We willen zowel individuele leraren als directeurs,  kernteams en hele schoolteams stimuleren tot het creëren van krachtige STEM-omgevingen. Naast de didactische aanpak om in de klas rijke STEM-activiteiten uit te werken, krijgt de integratie van STEM binnen het gemeenschappelijk curriculum ruime aandacht. De verbinding tussen het leerplan Zin in Leren! Zin in leven! en STEM zal in die nascholingen een centrale rol spelen. We bieden een breed scala van vormingen in netwerk of als losse nascholingssessies aan. Daarbij maken we een onderscheid tussen basispakketten die voor iedereen toegankelijk zijn en uitbreidingspakketten die enige voorkennis vereisen.

In vier verschillende trajecten bieden we onze basisscholen de kans om op maat te werken:

 • Traject A: proeven van STEM in individuele sessies. Je maakt een keuze uit:
  • Introductie op STEM
  • Focus op Techniek
  • Onderzoekend leren ontdekken
  • STEM-wat? Een interdisciplinair verhaal
  • STEM als hefboom voor gelijke kansenonderwijs
 • Traject B: basispakket in netwerk: goed STEM-onderwijs in de basisschool
 • Traject C: basispakket voor schoolteams: goed STEM-onderwijs in de basisschool
 • Traject D: uitbreidingspakket in netwerk: een verdieping op STEM! Wat, wie en hoe?
  • Focus op Techniek
  • Onderzoekend leren ontdekken
  • STEM-wat? Een interdisciplinair verhaal
  • STEM als hefboom voor gelijke kansenonderwijs

Meer informatie over dit nascholingsproject en de mogelijkheid tot inschrijving vind je op onze nascholingswebsite