Nascholingen KLeur Bekennen voor leerkrachten schooljaar 2019-2020

27 juni 2019

Even serieus. Wereldburgerschap is hot.

Ben je leerkracht of ben je docent aan de lerarenopleiding?  

Wil je leerlingen leren kritisch omgaan met informatie, creatief denken, sociale en culturele vaardigheden ontwikkelen, verantwoorde keuzes maken, samenwerken,… ? Vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de complexe huidige samenleving.

Hoe kan wereldburgerschap groeien in jouw klas, op jouw school? Kleur Bekennen Limburg kan je hierbij helpen.

Ons gratis aanbod bestaat uit:

  • Advies en begeleiding op maat
  • Educatief materiaal te vinden in het Educatief Centrum
  • Een nascholingsaanbod (zie hieronder)
  • ….

Save the date basisonderwijs

Do 03/10/2019 van 13-16u Nascholing ‘Workshop Terra Nova’ i.s.m. Stichting Terra Nova  

Terra Nova maakt lastige thema's op een veilige manier bespreekbaar en voorstelbaar. Leerlingen ervaren wat het betekent om deel uit te maken van een samenleving door er zelf een te mogen besturen. Tijdens hun avontuur zoeken leerlingen samen naar creatieve oplossingen voor morele dilemma’s. Hier maken ze kennis met omgaan met de mening van een ander en het belang van samenwerken om verder te komen. INSCHRIJVEN en MEER INFO

Do 14/11/2019 van 9.30u-16u Nascholing ‘Ondernemingszin/Leerlingenparticipatie’ i.s.m VLAJO

Ontdek in deze nascholing hoe je ondernemingszin bij je leerlingen kan stimuleren én wat dat met wereldburgerschap te maken heeft. Tijdens deze praktische workshop krijg je kapstokken mee om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn voor onze kinderen in de 21ste eeuw. Je maakt kennis met een aanpak die de ontwikkeling van basiscompetenties zoals creatief denken, zelfsturing en ondernemend gedrag bevorderen. INSCHRIJVEN en MEER INFO

Voorjaar 2020 Nascholing ‘Filosoferen’ i.s.m. Djapo

Tijdens deze nascholing oefen je tal van inspirerende werkvormen en leer je zo nieuwe denkpistes te verkennen. Inschrijven en meer info volgt later.

Save the date secundair onderwijs

Do 03/10/2019 van 13-16u Nascholing ‘Workshop Terra Nova’ i.s.m. Stichting Terra Nova  

Terra Nova maakt lastige thema's op een veilige manier bespreekbaar en voorstelbaar. Leerlingen ervaren wat het betekent om deel uit te maken van een samenleving door er zelf een te mogen besturen. Tijdens hun avontuur zoeken leerlingen samen naar creatieve oplossingen voor morele dilemma’s. Hier maken ze kennis met omgaan met de mening van een ander en het belang van samenwerken om verder te komen. INSCHRIJVEN en MEER INFO

Wo 13/11/2019  van 13-17u Nascholing ‘Hé! Wat doet de bank met mijn geld?’ i.s.m Fairfin en MOS

In deze workshop van FairFin ontrafelen we samen de vieze zaakjes waarin banken investeren met ons geld. Er wordt gestart vanuit de leefwereld van de leerlingen en daarna wordt de overstap gemaakt naar wereldthema’s die hen verontwaardigen.

Elke deelnemer krijgt de knowhow, materialen en het programma zodat hij nadien ook zelf aan de slag kan met deze workshop in de klas. INSCHRIJVEN kan vanaf september 2019.

Wo 12/02/2020 van 13-16u Nascholing ‘Een positief schoolklimaat, daar teken ik voor!’ i.s.m School Zonder Racisme

"Een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Tijdens deze nascholing geven we praktische tools en tips mee die je kan gebruiken om de omschakeling te maken naar een meer warmere en interculturele school, waar iedereen zich thuis voelt." INSCHRIJVEN en MEER INFO.