Nascholing - Verbanden onderzoeken met kleuters - 13/01/2021

29 juni 2020

Tijdens deze nascholing verken je zoveel mogelijk werkvormen om kleuters te leren denken in verbanden. Via deze werkvormen maak je kennis met het concept 'systeemdenken'. Je ervaart hoe je kleuters kan stimuleren om op zoek te gaan naar samenhang, hoe je hen kan helpen om onderlinge verbanden te zien en hoe ze zelf daarbij nieuwe inzichten creëren. Via beeldfragmenten verken je hoe je het denkproces van kleuters kan prikkelen en welke rol jij zelf daarin kan opnemen. We vertrekken tijdens deze nascholing vanuit betekenisvolle contexten in de kleuterklas.

Geprikkeld? Schrijf snel in