MVT – LEREND NETWERK - Evalueren met de nieuwe leerplannen Engels en Frans – 12 juni - Hasselt

12 juni 2019

Een nieuw leerplan betekent dat ook dat we anders gaan evalueren? Hoe weerspiegelt een punt of de basisdoelen bereikt zijn? Kan ik mijn huidige evaluatiesysteem behouden? 

Via een lerend netwerk willen wij een uitwisseling van visies en praktijkvoorbeelden faciliteren.  

Aan de hand van verschillende werkvormen kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Samen zoeken we naar de meest ideale situatie om tot een aantal haalbare realisaties te komen.  

Ben je bereid om je eigen ervaring te delen, constructief-kritisch naar anderen te luisteren en mee na te denken over een voorbeeld van goede en haalbare praktijk? Dan ben je van harte welkom. 

Breng je eigen (opgeladen) device mee zodat je de nieuwe leerplannen digitaal kan raadplegen en eigen voorbeelden kan tonen of bewerken.  

  • Doelgroep: leerkrachten Frans en Engels van het eerste jaar van de 1ste graad 
  • Datum: 12 juni van 13.30 -16 uur 
  • Locatie: Tulpinstraat 75 in Hasselt