Move across borders

03 mei 2018

Wat is move across borders?

Move Across Borders is een initiatief van de Groep Lerarenopleiding waarbij toekomstige leraren:

  • met een brede en constructieve kijk naar de wereld leren kijken
  • werken aan de samenleving van morgen door verantwoordelijkheid op te nemen en te bouwen aan een meer verbonden en rechtvaardige samenleving
  • in hun klas- en schoolpraktijk handelen vanuit een growth mindset
  • zelf ondervinden  dat geloven in de groeikansen van alle kinderen resulteert in goed onderwijs voor iedereen

Op vrijdag 12 oktober 2018 organiseert Move Across Borders de derde editie van het congres 'From Global Citizen to Global Teacher', een inspiratiedag voor studenten, docenten, leraren en partners uit het onderwijs en de welzijnssector. Meer info op de website van UCLL.