Moderne vreemde talen – informatie - Sterke leerling 3de graad uitdagen voor MVT

02 januari 2019

Hoe kan ik een sterke leerling uit de derde graad overtuigen om nog een stapje verder te gaan en zijn taalkennis nog te verfijnen, verbreden en verdiepen? Misschien kan een talenwedstijd op niveau of een officieel certificaat dat steuntje zijn. De faculteit Letteren campus Brussel van de KU Leuven organiseert jaarlijks een taalwedstrijd. De volgende editie staat gepland op 6 februari 2019. Inschrijven kan via https://www.kuleuven.be/campus/campusbrussel/taalwedstrijd. 

Adaptive testing 

Wil je voor Engels een internationaal erkend certificaat behalen, dan is de volgende taaltest een mogelijkheid: https://www.efset.org/nl/. 

De EFSET (Education First - Standard English Test) is een gestandaardiseerde online test die ontworpen is met het doel de taalvaardigheid Engels van non-native speakers op een betrouwbare manier te meten, zoals dit ook gebeurt bij TOEFL en IELTS. In tegenstelling tot deze toetsen is de EFSET gratisDe test is in twee varianten beschikbaar, Quick en Certificate 

De Quick-versie duurt 15 minuten en bestaat uit 20 multiple choice opdrachten (10 voor lezen en 10 voor luisteren). Het gaat telkens om zeer korte teksten. Op het einde van de tekst krijg je een score waaraan een beschrijving van het niveau gekoppeld is, Beginner (30%), Intermediate (60 %), Advanced (90+%). 

De Certificate-versie duurt 50 minuten en bestaat uit drie lees- en drie luisteropdrachten. Hier gaat het om langere teksten, zowel voor lezen als voor luisteren. Op het einde van de test krijg je een certificaat met het resultaat, Beginner (1-31), Elementary (31-40), Intermediate (41-50), Upper Intermediate (51-60), Advanced (61-70), Proficient (71-100). 

Volgens een recensie in het tijdschrift Modern English Teacher is de toets vrij betrouwbaar, althans wat de receptieve vaardigheden betreft, de productieve vaardigheden worden niet getoetst.