Moderne vreemde talen – informatie - leerstrategieën

01 februari 2019

In het boek “coöperatieve leerstrategieën” van Dr. S. Kagan las ik de volgende klasomschrijving: “De leraar stelt een vraag. De leerlingen die het antwoord menen te weten, steken hun vinger op. Ze geven het antwoord en de leraar corrigeert hen waar nodig. Wie zijn in dit veelvoorkomend scenario degenen die niet hun vinger opsteken en dus niet gecorrigeerd kunnen worden? Dat zijn de leerlingen die onze hulp het hardst nodig hebben, degenen die het minst bereid zijn om hardop te zeggen wat ze denken. En dus zijn degenen die het het hardst nodig hebben, meestal degenen die de minst corrigerende feedback krijgen.”

Andere situatie: “Een leraar brengt nieuwe informatie naar voren en vraagt vervolgens of er nog vragen zijn. Uit angst om iets doms te zeggen of bij gebrek aan betrokkenheid zullen de leerlingen die de meeste vragen hebben, degenen zijn die het minst bereid zijn ze ook te stellen. De leerlingen die er weinig van begrepen hebben of het verkeerd begrepen hebben, verlaten de les zonder opheldering te krijgen.”

Misschien herkenbaar?

In de traditionele les geeft de leraar de leerlingen één voor één een beurt en hoort hij alles wat de leerlingen zeggen. De leraar kan hierop reageren en elke misvatting die wordt uitgesproken, corrigeren. In een coöperatieve les moet de leraar die luxe prijsgeven. Het is echter gebleken dat we, door de mogelijkheid alles te horen opgeven, eerder meer dan minder corrigerende feedback kunnen geven én dat we het kunnen geven waar het het hardst nodig is. Hoe dan? In de traditionele les is de kans groot dat de leerlingen met de meeste misvattingen de les verlaten zonder dat die opgehelderd zijn.

Een mogelijkheid om dit te voorkomen is om leerlingen per twee of in groep te laten werken:

  • las regelmatig korte overlegmomenten in je lessen in;
  • laat leerlingen hun notities samen doornemen en vergelijken;
  • de fluistermethode: één leerling fluistert bv. de nieuwe regel opnieuw in het oor van zijn buur in.

Tijdens deze overlegmomenten, kan je als leraar rondlopen in de klas en eventuele misvattingen die we anders nooit te horen hadden gekregen, corrigeren - hetzij individueel, hetzij aan de hele groep achteraf (klassikale foutenanalyse).

In de komende maandberichten lezen jullie nog andere werkvormen en strategieën om een groter leereffect te krijgen bij de leerlingen.

Zeker eens de moeite om uit te proberen in je klassen indien dat nog niet het geval was.