Moderne vreemde talen - Engels – Leermateriaal en nascholing - Inspiratie voor leraren Engels in de eerste graad van de b-stroom - 9 mei en 13 juni 2019

30 maart 2019

Op één september 2019 zal Engels voor veel leerlingen in de b-stroom een nieuw vak zijn. De vraag naar een geschikte methode voor deze leerlingen kwam me al meermaals ter ore. Helaas was de tijd voor de (Vlaamse) uitgeverijen te kort om kwaliteitsvol materiaal te ontwikkelen voor deze doelgroep. In de toekomst zal dat zeker wel het geval zijn. Om leraren te ondersteunen verzamelde ik een lijst met mogelijke bronnen voor elk leerplandoel. Deze lijst kan je raadplegen bij het leermateriaal Engels op onze website. De bronnen bieden voornamelijk materiaal op A1-niveau. Ze kunnen ook gebruikt worden ter ondersteuning van de leerlingen in de a-stroom. Let er wel op dat het eindniveau na de eerste graad voor de a-stroom A2 is. De doelen voor de b-stroom zijn voor de eerste graad op A1 niveau. 

Wil je samen met anderen brainstormen over een efficiënte aanpak voor de b-stroom, dan ben je van harte welkom op een netwerkbijeenkomst. We komen samen in Kiewit op donderdag 9 mei (9:30 – 11.30 u.) en donderdag 13 juni (19:00 – 21:00u.). Inschrijven kan via nascholing.be  

Graag tot dan! 

Veerle De Graaf