Moderne vreemde talen - Engels in de B-stroom – lerend netwerk

01 februari 2019

Op veel scholen wordt Engels in september 2019 in de B-stroom als nieuw vak ingericht. Hoe pakken we dat als vakgroep aan? Wat mogen we van deze leerlingen (niet) verwachten? Hoe realiseren we de leerplandoelen voor deze doelgroep? Zijn er concrete voorbeelden? Is er gepast materiaal? … Een hele batterij aan vragen die wellicht bij meerdere leraren over heel Vlaanderen naar boven komen. Daarom wil ik graag leraren die bereid zijn om samen te brainstormen, materiaal te zoeken, uit te wisselen en te ontwikkelen uitnodigen voor een bijeenkomst op 9 mei 2019 van 9.30 - 11.30 u. en op 13 juni 2019 van 19 tot 21 u. in de Tulpinstraat in Kiewit.  Dit is hopelijk de start van een kwaliteitsvol lerend netwerk voor leraren die Engels geven in de B-stroom. Teamwork makes dreamwork!  

Inschrijven via: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=3160306