Middenkadercongres so – 12 november 2019

12 november 2019

Zorgzaam en kwaliteitsvol omgaan met je teamleden, je leerlingen én jezelf 

Ben je leerlingenbegeleider of graadcoördinator, TA of kwaliteitscoördinator of …? Dan nodigen wij jou graag uit voor ons 3de Middenkadercongres so.

We geven al een voorsmaakje …

Goed onderwijs en een goede begeleiding voor iedere leerling? Het nieuwe vademecum  zorgbreed en kansenrijk onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet je op weg … 

Joost Laeremans 

Het recente decreet leerlingenbegeleiding stelt – zeker in combinatie met de modernisering secundair onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit – hoge verwachtingen aan scholen. Daarnaast stijgt de diversiteit van onze leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Heel wat scholen zetten al jaren in op leerlingenbegeleiding, maar de uitdagingen blijven groot. Het is ook niet altijd makkelijk om initiatieven op de klasvloer te laten landen. Om scholen te inspireren en te ondersteunen, werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen momenteel een vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs uit. Tijdens deze sessie krijg je een inkijk in het nieuwe vademecum en kijken we samen hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Doelstellingen: · Je kent de grote lijnen van het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. · Je kan het vademecum een plaats geven in de brede onderwijspraktijk. · Je kan het vademecum kaderen binnen het decreet leerlingenbegeleiding, de modernisering secundair onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit. · Je hebt een aantal ideeën hoe je met het vademecum in je school aan de slag kan gaan. 

Mogelijkheden in datagebruik : wat kan je als school met eenvoudige middelen zelf onderzoeken? 

Pieter Kenis, beleidsmedewerker Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-RT 

In deze sessie krijg je een aantal voorbeelden te zien van eenvoudige onderzoeken die je als school zelf kan uitvoeren. Aan de hand van deze voorbeelden bekijken we de stappen die je moet doorlopen bij een onderzoek en gaan we dieper in op mogelijke valkuilen en weerstanden om aan zo’n onderzoek te beginnen. Veel van de benodigde onderzoeksdata hebben de scholen immers zelf in handen of zijn beschikbaar via Dataloep. Door onderzoek te doen naar het eigen functioneren kan de school betere beleidskeuzes maken en heel wat onderzoeksgegevens kunnen ingezet worden in gesprekken met leerlingen en ouders rond bijv. schoolloopbaanbegeleiding.  

Doelstellingen: 

  • De deelnemers krijgen een overzicht van welke onderzoeken je met eenvoudige middelen kan uitvoeren. 
  • De deelnemers krijgen zicht op de stappen die je moet zetten om een onderzoek te voeren in de eigen school. 
  • De deelnemers gaan enthousiast naar huis en voeren zelf ook relevante onderzoeken op basis van eigen data uit. 

coachmodule: KIES voor je energiehandleiding’ 

Elodie Peirelinck 

In deze module zetten we in op het vaardig maken in het managen van de eigen energie. Je krijgt inzichten in de dynamiek van energiemanagement, oefent op coachende vaardigheden en krijgt veel feedback. Zo leer je jezelf en de ander coachen op energiehandleiding: datgene dat energie geeft, wat energie kost en wat nodig is om het proactief te optimaliseren. Het gaat hier niet om een gemakzuchtige keuze. Het vraagt veel moed en zelfinzicht om beslissingen te nemen in lijn van je eigen energie. Deze workshop wil je inspireren en stimuleren in je keuze voor duurzaamheid. Duurzaamheid, maar dan toegepast op jezelf. 

Doelstellingen: 

  • Kennismaken en optimaliseren van de vaardigheden in het managen van de eigen energie. 
  • Kennismaken en inoefenen van de coachende vaardigheden. Inspirerende en motiverende inzichten over energiehandleiding delen en internaliseren. 

Hoe breng je taalgericht vakonderwijs aan de man(nen en vrouwen van de vakgroep) ?  

Bregje Beckers 

Werkvormen – tool – taalgericht vakonderwijs. Om het maar even heel kort te zeggen!  

In het lang wordt dat : in deze praktische workshop ga je samen met de taalbegeleider aan de slag met de nieuwe tool taalgericht vakonderwijs. Deze zit boordevol werkvormen die tegemoetkomen aan de talige noden van de leerlingen. De begeleider toont je hoe je hiermee met de verschillende vakgroepen op je school aan het werk kan. We bekijken ook hoe de tool inspeelt op de doelen uit het funderend leerplan.  

 Doelstellingen:  

  • je verkent de werkvormen in de tool taalgericht vakonderwijs  
  • je maakt kennis met methodieken om de tool te introduceren in de vakgroepwerking  

Inclusie: een uitdaging voor elke betrokkene, welke kansen biedt inclusief onderwijs ons ? 

Katleen Verboven & Francine Drijkoningen 

Om dit begrip meer invulling te geven :  

  • onderzoeken we wat dit begrip bij jezelf te weeg brengt;    
  • kijken we naar wat inclusief onderwijs vandaag binnen jouw school betekent. Welke kansen en uitdagingen zie je ?  
  • onderzoeken we welke mogelijkheden je ziet om binnen jouw school verder te evolueren naar een inclusieve leeromgeving.  

We staan stil bij wat is inclusie en vertrekken daarbij vanuit het gedachtegoed van Giangreco.  

We maken via filmpjes kennis met de inclusieve waarden vanuit de index voor inclusie om zo het begrip inclusie bespreekbaar te maken. Deze werkvorm kan je nadien in kleine groepen in je team gebruiken om verdere stappen te zetten in de realisatie van inclusieve leeromgevingen.  

Kom jij ook? 12 november 2019, Alden Biesen Bilzen. Schrijf je binnenkort in via nascholing.be.