Lerenden

 • 25 september 2018

  Op dinsdag 25 september organiseert Ann Devos (Dienst Lerenden) in samenwerking met alle regionale pedagogische begeleiders OKAN en ex-OKAN een studiedag rond alfabetisering in Brussel. Deze Alfadag vindt plaats in het PB Regio Mechelen-Brussel, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen van 9.30 uur tot 16 uur.

 • 09 oktober 2018
  • Sta je nog maar pas in de OKAN-klas en wil je inzicht verwerven in hoe leerlingen het best komen tot het leren van het Nederlands? Heb je nog geen idee hoe je aan de slag moet met het ontwerpen van een goede les op basis van de ontwikkelingsdoelen?
  • Je hebt al een jaar ervaring in OKAN, maar je twijfelt nog aan hoe je (nog meer) gedifferentieerd te werk kan gaan?
 • 24 oktober 2018

  De berichten over geweld en ongevallen op en rond de school die ons via allerlei kanalen geregeld bereiken, tonen aan dat het schoolleven plotseling verstoord kan worden door een schokkende gebeurtenis: een steekpartij tussen twee leerlingen, diefstal met geweld, een busongeval met dodelijke afloop, verkrachting, zelfmoord… Zelfs wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de schoolmuren plaats v

 • 29 juni 2018

  De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed.

 • 14 juni 2018

  Schrijf je dan in voor de drie workshops van het arrangement communicatie. Je staat eerst stil bij jezelf: wie ben ik als communicator? Je ervaart en leert wat een goede communicatie is, matchen en mismatchen. In derde workshop ga je oefenen, oefenen en oefenen…

  De data's worden asap bekend gemaakt.

 • 14 juni 2018

  Tijdens 4 sessies ga je met aan de slag rond stress management( burn-out preventie), zelfzorg, van frustratie naar motivatie en focus korte en lange termijn motivatie. Deze sessies zijn zeker iets voor jou als je gelooft dat positief en krachtig leiderschap begint bij jezelf.

  Schrijf je snel in!

 • 12 oktober 2018

  Het lijkt wel of scholen ‘bezwijken’ onder de vele leerlingen die ongewenst gedrag vertonen en daardoor het lesgeven en les volgen belemmeren. Wat is er dan zo anders? De aanpak van weleer lijkt niet meer te werken… Wor-den er nieuwe, andere betekenissen gegeven aan gewenst en ongewenst ge-drag? Zijn we minder tolerant? Hebben we minder gezag? Aanvaarden onze jongeren minder gezag?...

 • 01 juni 2018
  • Hoe houd je als taalcoördinator de vinger aan de pols?
  • Hoe zorg je ervoor dat je effect bereikt op de klasvloer?
  • De nieuwe inspectie vraagt dat je zelf de kwaliteit bewaakt van je beleid. Maar hoe doe je dat?

  In dit netwerk ga je via een kortlopend praktijkonderzoek op zoek naar effectieve oplossingen voor talige problemen.

 • 01 juni 2018

  Je hebt op school wellicht al een goed werkend dyslexiebeleid. En toch merk je dat voor bepaalde leerlingen de gewone dyslexiemaatregelen niet meer werken? 

  Je weet als leerkracht welke maatregelen je standaard moet nemen voor een leerling met dyslexie. En toch stel je vast dat voor de ene leerling al die maatregelen niet zo nodig zijn als voor de andere leerling?

 • 09 oktober 2018
  • Sta je nog maar pas in de OKAN-klas en wil je inzicht verwerven in hoe leerlingen het best komen tot het leren van het Nederlands? Heb je nog geen idee hoe je aan de slag moet met het ontwerpen van een goede les op basis van de ontwikkelingsdoelen?
  • Je hebt al een jaar ervaring in OKAN, maar je twijfelt nog aan hoe je (nog meer) gedifferentieerd te werk kan gaan?

Pagina's