Klassieke talen – oproep juryleden Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks

29 augustus 2019

Beste collega  

Verbeteren van testen allerhande is een hele klus. Maar wat als je tijdens het verbeteren tot interessante gesprekken komt en je ook zelf de ervaring hebt te leren? Dat is wat jureren voor de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks kan betekenen: in een boeiende dialoog met collega’s ben je met de kern van je vak bezig, leer je nieuwe teksten grondig kennen en reflecteer je over wat een vertaling tot goede vertaling maakt.  

Het Certaminacomité doet een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be. 

Voor de Cicerowedstrijd zijn juryleden nodig voor de tweede ronde.  

De jurering van de klassikale Vergiliuswedstrijd verloopt in twee fasen. Fase 1 bestaat uit een jurydag in Brussel. De juryleden voeren een eerste selectie van de kopijen door. Om zich hierop voor te bereiden wordt de tekst met commentaar en vertaling vooraf toegestuurd. In fase 2 beoordeelt een beperktere groep juryleden de geselecteerde kopijen; de locatie wordt in overleg met de juryleden bepaald. 

De jurering van de klassikale Homeroswedstrijd en die van de individuele Platowedstrijd worden beide in één fase afgewerkt. 

De juryleden komen samen in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel telkens om 9.00 uur. Ze ontvangen op voorhand een definitieve uitnodiging met alle gegevens. De data zijn: 

  • Cicerowedstrijd: woensdag 15 januari 2020 

  • Platowedstrijd: woensdag 15 januari 2020 

  • Vergiliuswedstrijd fase 1: woensdag 19 februari 2020 

  • Vergiliuswedstrijd fase 2: zaterdag 14 maart 2020 

  • Homeroswedstrijd: woensdag 18 maart 2020 

 Mag ik je vragen via mail ten laatste op 1 december 2019 te laten weten voor welke wedstrijden je wil jureren? Het te gebruiken mailadres: dietske.lehembre [at] gmail.com ()

. 

Het secretariaat zal tijdig meedelen voor welke wedstrijden het op jou een beroep wil doen. Voor leraren in dienst gebeurt deelname aan de jury uiteraard in afspraak met de schooldirectie. 

Juryleden krijgen een nascholingsbewijs, een vergoeding voor hun vervoersonkosten en een boekenbon. 

Vriendelijke groeten 

Dietske Lehembre 
coördinator Certaminacomité
dietske.lehembre [at] gmail.com ()