Klassieke talen – Nascholing – regio Limburg

31 januari 2018

Welke leerlingentypes stoppen na het tweede jaar Latijn en hoe kunnen we dat vermijden? – 22 februari 2018 (sessie 1) – 3 mei 2018 (sessie 2)

Dietske Lehembre, pedagogisch begeleider klassieke talen, regio Antwerpen komt in een eerste sessie de resultaten van haar onderzoek (over leerlingenprofielen en over de motivatie van tweedejaars om Latijn al dan niet verder te gaan studeren) voorstellen. Op basis van deze resultaten legt zij de link met de lespraktijk en is het de bedoeling om in een netwerkmoment te reflecteren over de eigen klaspraktijk. In een tweede sessie bespreken we de effecten: Wat hebben we uitgeprobeerd? Wat werkte wel/niet? Welke ondersteuning hebben we nodig?

  • Doelgroep: In de eerste plaats leraren Latijn van de 1e graad, maar bij uitbreiding alle leraren klassieke talen uit de drie graden.
  • Datum en plaats: eerste sessie, donderdag 22 februari 2018, 13.30-16.30 uur – tweede sessie, donderdag 2 mei 13.30-16 uur, Tulpinstraat 75, Hasselt
  • Inschrijven kan via nascholing.be.
  • De inschrijving verloopt via de directie of de nascholingsverantwoordelijke van de school.

DAG VAN DE TALEN – 28 februari 2018 (bijna volzet!)

Kom proeven van een gevarieerd nascholingsaanbod op de Dag van de Talen!  Voor de eerste keer slaan alle vakbegeleiders oude en moderne vreemde talen de handen in elkaar om een gezamenlijke nascholingsdag te organiseren voor alle taalleerkrachten van het secundair onderwijs.

Voor klassieke talen hebben we Kristien Hulstaert uitgenodigd, die in navolging van haar nascholing van 25 januari 2017 de theorie van het colometrisch lezen komt uitleggen in een eerste sessie en de toepassing in de lespraktijk toelicht in een tweede sessie. In dit onderzoeksjaar ligt haar focus op de lectuur van poëzie. We zijn benieuwd naar haar bevindingen totnogtoe. Ook David Stienaers zal aanwezig zijn en twee sessies geven over ‘Flipping the classroom’.

  • Inschrijven kan via nascholing.be
  • De inschrijving verloopt via de directie of de nascholingsverantwoordelijke van de school.

Netwerk lezen in cola (alle graden) – donderdag 15 maart 2018, 13.30-16 uur, PB regio Limbug, Tulpinstraat 75, Hasselt

In navolging van de nascholing ‘Festina lente’ (25 januari 2017) en de sessies ‘Latijn zien lezen en begrijpen’ op de Dag van de talen (28 februari 2018) door Kristien Hulstaert willen we de leerkrachten de kans bieden om over dit thema te brainstormen, eerste leservaringen te bespreken en eventueel lesmateriaal uit te wisselen.

  • Info en inschrijven via nascholing.be
  • De inschrijving verloopt via de directie of de nascholingsverantwoordelijke van de school.