Klassieke talen

08 maart 2019

Nascholingen regio Limburg 2018-2019

 • Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – dinsdag 7 mei 2019 , 9-12 uur 
  De modernisering so gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor de basisoptie Latijn (Grieks) zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.  
  Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad 
  Inschrijven kan je hier 
 • SAVE THE DATE: Inspiratiedag klassieke talen eerste graad – woensdag 22 mei 2019, 9-15 uur 
  Volgend schooljaar starten we met de modernisering so. Met deze nascholing krijg je de kans om je te verdiepen in een aantal thema’s, specifiek voor klassieke talen: Bloom, differentiatie en evaluatie. 
  We zullen via activerende en interactieve werkvormen korte uitlegmomenten en langere werkmomenten voorzien om informatie en ervaringen te delen. Er is ruimte voor een gedifferentieerde aanpak. 
  Inschrijven kan weldra hier. 

Activiteiten regio Limburg – maart 2019

lezingen 

 • Massageweld in het verre noorden. Caesars verovering van Noord-Gallië 
  donderdag 21 maart 2019, 20 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.  
  De lezing wordt gehouden door prof. Nico Roymans (VU Amsterdam) en maakt deel uit van de lezingenreeks Spraakwater. Info vind je hier. 

tentoonstellingen 

 • De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.  
  In het RAM kan je beide tentoonstellingen bezoeken die het resultaat zijn van twee heel verschillende projecten:  
  DE WERELD VAN ALEXANDER DE GROTE 
  De vrolijke kijk van stripkunstenaars Bart Proost en Barcas op de beroemdste Griekse held! De artistieke en speelse expositie over Alexander de Grote is gemaakt door de jonge Limburgse stripkunstenaar Bart Proost en zijn kompaan Barcas en steunt op historisch correcte inhouden. Bart Proost maakt ons allen ervan bewust dat zelfs grote historische figuren "slechts mensen" en dus ook kind waren en wellicht kattenkwaad uithaalden... Voor de kinderen (van elke leeftijd) onder ons is dat waarschijnlijk een grote opluchting... 
  DE WERELD VAN EPONA 
  Facetten van de ijzertijd in het Limburgse Maasland. De tentoonstelling "De wereld van Epona" heeft wel een wetenschappelijke achtergrond. Ze toont objecten uit de ijzertijd van beide oevers van de Maas. De Epiona van de titel is niet de historische Epona, maar hoe dat precies in elkaar zit, moet iedereen zelf ontdekken. 

Euroclassica conferentie, 29-30 augustus 2019, Antwerpen

Beste leraren klassieke talen 

In mei 2018 kleurde Gent blauw, toen op de Griekse dag leerlingen en leraren Oudgrieks massaal verzamelden. 

Op vrijdag 30 augustus 2019 krijgt ons engagement voor klassieke talen een Europese dimensie. Op die dag is Classica Vlaanderen de gastheer voor de jaarlijkse conferentie van Euroclassica en voor deze unieke gelegenheid willen we zo veel mogelijk Vlaamse leraren uitnodigen. Ook Nederlandse en Waalse collega’s worden expliciet uitgenodigd. 

Wat mag u verwachten? 

 • Een unieke studiedag op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen van 9.30 tot 17.30 uur (start om 10 uur, onthaal vanaf 9.30 uur) 
 • 's Voormiddags een aantal lezingen met als thema ‘Meertalig Europa’: 
 • Inleiding door Prof. Herman Van Goethem (rector Universiteit Antwerpen) 
 • Prof. Mark Janse (UGent) over de ontdekking van het Cappadocisch 
 • Prof. Jan Papy (KU Leuven) over het Collegium Trilingue 
 • Prof. Christian Laes (UAntwerpen en University of Manchester) over polyglotten in de oudheid 
 • Een namiddag waar u twee keer uit een vijftal thema’s kan kiezen: praktische didactische demonstraties over ‘actief Latijn’, voorbeelden van good practices voor promotie van onze vakken, leesmethodiek, aanbod voor boeiende cultuurlessen over meertaligheid in het verleden   
 • Lara Goris en Ellen Van Neyghem over een klasexperiment met Oerberg en ‘Actief Latijn’ 
 • Bert Gevaert over Willem Van Rubroeck’s Latijnse reisverslag 
 • Kristien Hulstaert over de positionele leesmethode 
 • Dietske Lehembre over ‘Metire ut scias’: Welke leerlingen stoppen na het tweede jaar  Latijn en hoe kunnen we dat vermijden? 
 • Caspar Porton voor een demonstratie ‘Actief Latijn’: de woordvolgorde bij Ovidius 
 • Prof. Toon Van Hal (KU Leuven) over Becanus en het Antwerpse dialect 
 • Jet Van Gelder over de website ‘Klassieken.Nu’ en lobbywerk voor klassieke talen. 

En daarbij: 

de hele dag de mogelijkheid om uit te wisselen met collega’s uit circa twintig verschillende Europese landen (NB: de voertalen zullen de hele dag Engels en Frans zijn, ook voor de lezingen en presentaties). 

Mooie extra’s? 

 • Een bundeltje met hand-outs van alle lezingen en workshops. 
 • Een nascholingsattest. 
 • Koffie bij onthaal. 
 • Een verzorgde broodjeslunch en een speciale Belgische receptie, waarbij we gastronomie en culturele uitwisseling combineren. 
 • Een uitnodiging voor donderdag 29 augustus, 20 uur avondontvangst door het stadsbestuur van Antwerpen in het Felix Pakhuis (https://www.felixpakhuis.nu/) met lezing door burgemeester Bart De Wever. 

Praktisch: 

Inschrijven voor 1 juni 2019. Uw inschrijving is definitief na storting en verzending van het  inschrijvingsformulier.  

De som van 100 euro dient overgeschreven op: 

BE42 7350 0886 2754 

Met de volgende mededeling: SC180048 – NAAM – VOORNAAM 

Wie wenst kan ’s avonds ook het congresdiner in het Griekse Huis (http://www.grieksetaverne.be/) meemaken (50 euro cash of met bankkaart ter plaatse te betalen). 

Alle updates over de conferentie (exacte locatie, lokalen) zijn raadpleegbaar via  www.classicavlaanderen.be/euroclassica 

Wij hopen op een talrijke en enthousiaste opkomst !  

Namens Classica Vlaanderen, 
Prof. Dr. Christian Laes (Universiteit Antwerpen/ University of Manchester) 
Voorzitter Classica Vlaanderen 

Activiteiten buiten de regio – maart 2019

Nascholing 

 • Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs door Prof. dr. Christian Laes – woensdag 20 maart 2019, 9.30-16.30 uur in Congrescentrum De Finale, Berchem. Meer info en inschrijven kan hier 
  Hoe concreet aan de slag met actieve toepassingen voor Latijn en Oudgrieks. 
  'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het onderwijs in moderne vreemde talen. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks. 

Tentoonstelling 

 • Dis Manibus. Tombes sous la loupe – tot 17 maart 2019 in de Espace Gallo-Romain in Ath: tentoonstelling over funeraire opvattingen en rituelen in de oudheid. Meer info vind je hier 

Lezingen 

 • De taal van de Latijnse dichters (Willy Evenepoel) – dinsdag 19 maart 2019, 20 uur, MSI. 00.20, Erasmusplein 1, Leuven.  
  Onder meer door het gebruik van een metrum verschilt de taal der Latijnse dichters van die van het proza. Centraal staat in deze lezing de klassieke dichtkunst, in het bijzonder Vergilius, de meest invloedrijke dichter. We concentreren ons op typische, geregeld voorkomende bijzonderheden, bv. poëtische woorden (o.a. poëtische samenstellingen en afleidingen; de kwestie ‘unpoetische Wörter’); de Griekse accusatief, (in)transitivering, de verschuiving van subject en object, de forse uitbreiding van het gebruik van de infinitief; parataxis en de dichterlijke periode, de woordorde (geliefde patronen; betekenisvolle plaatsing van woorden); en daarnaast mythologische en geografische geleerdheid. De kennis van deze fenomenen is van belang om de Latijnse dichters vlotter te kunnen lezen, maar ook om hun profiel correcter te kunnen inschatten. 
 • JONGE JAREN, WILDE HAREN? ANTIEKE PUBERS IN TOGA? (Prof. dr. Christian Laes)  – uit de lezingenreeks 'Rome. Valt er nog iets te leren van die Romeinen?', georganiseerd door UPV,  donderdag 21 maart 2019, 19.30 uur, VOC Vilvoorde. Meer info vind je hier. 
  Levert het oude Rome ons nog iets meer op dan ruïnes als decor voor een vakantieselfie of Latijnse citaten die je al dan niet correct, gepast of terecht kan spuien of op je arm laten tatoeëren? Zeker en vast, en dat ontdek je door deze intrigerende lezingenreeks! Deze keer: Romeinse kinderen en jeugd! 
 • Het schandelijke leven van Heliogabalus. De decadentste keizer van Rome? (Prof. dr. em. Guido Schepens) – woensdag 27 maart 2019, 20 – 21.30 uur, Antwerpen, UA-Stadscampus, Rodestraat 14, lokaal R-004. 
  De titel van deze lezing  werd ontleend aan Vincent Huninks vertaling van de vita van Antoninus Heliogabalus (218-222) uit de Historia Augusta. Bij de ondertitel werd een vraagteken geplaatst : niet omdat het waardeoordeel niet zou passen bij de inhoud van deze levensbeschrijving, maar omdat de spreker wil nagaan in hoeverre men de verhalen over de buitensporigheden en de verdorvenheid van deze Severische keizer – volgens zijn biograaf “niet alleen de smerigste van alle tweevoeters, maar zelfs van alle viervoeters” – voor waar moet aannemen. De Historia Augusta (einde 4de eeuw) is immers een notoir onbetrouwbare verzameling van dertig keizerbiografieën. Gedegen bronnenonderzoek kan hier helpen. Tijdgenoten als Herodianus en Cassius Dio vertonen in hun verslaggeving over Elagabal opmerkelijke verschillen. Werkend in de traditie van de senatoriale Romeinse geschiedschrijving heeft vooral Dio het beeld van de ‘oosterse’ keizer en priester van de ‘Zonnegod’ in aanzienlijke mate vertekend. Hij ligt aan de oorsprong van een lange traditie van verguizing. 
  De voordracht wordt geïllustreerd met beeldmateriaal uit de Oudheid en uit de latere receptiegeschiedenis. 

Varia 

 • Oorlog om Troje: Terreur van alle Tijden: scholenwedstrijd Grieks@UGent – 22 maart 2019 
  De afdeling Grieks van de Universiteit Gent neemt deel aan het jaarlijkse Festival Européen latin grec op 22 maart 2019. Meer info vind je hier. 
 • Workshop Literair Vertalen – Amsterdam  
  Op vrijdagavond 12 april organiseert de Vertalersvakschool in het kader van de Week van de Klassieken een workshop literair vertalen uit het Latijn met docent en vertaler Piet Gerbrandy. 
  Deelnemers ontvangen na aanmelding een korte Latijnse tekst en zenden hun vertaling van tevoren in, zodat die nog voor de cursus door de docent van commentaar kan worden voorzien. Tijdens de workshop zelf wordt aandacht besteed aan Nederlandse vertaaltradities, aan discussies over wat bij de weergave van Latijnse zinnen wel en niet toelaatbaar wordt geacht, en aan veelvoorkomende valkuilen; voorts geven de cursisten feedback op elkaars vertalingen. 
  Aanmelden kan via info [at] vertalersvakschool.nl ()

    
 • Week van de Klassieken – 4 tot 14 april 2019  
  Tijdens de week van 4 tot 14 april vind de jaarlijkse, twaalfde Week van de Klassieken plaats. Het thema is migratie. Er staan veel activiteiten gepland zoals lezingen, de Grote Ken-Je-Klassieken-quiz, enzovoort. Meer info en de programmatie vind je op de website https://www.weekvandeklassieken.nl/  

Varia – maart 2019

Leesvoer 

 • Het themanummer van Lampas over Anchoring Innovation is digitaal beschikbaar. In dit themanummer kan je artikelen vinden over Anchoring Innovation in de Oudheid, aan de hand van Griekse literatuur, taalkunde, medische innovatie, filologie, politiek en receptie.  
 • P. A. KIRSCHNER, L. CLAESSENS – S. RAAIJMAKERS, Op de schouders van reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten, Didactiefonline, december 2018. 
  Via 24 wetenschappelijke artikelen die vertaald worden naar de dagelijkse klaspraktijk wordt veel invloedrijk onderwijsonderzoek samengebracht in dit boek, dat gratis, digitaal ter beschikking wordt gesteld via didactiefonline.nl.   
 • Twee masterscripties die ingediend zijn onder het promotorschap van Prof. dr. Katja De Herdt werpen een licht op evaluatie van tekstbegrip en woordenschatverwerving: 
  D. THIENPONDTDe evaluatie van tekstbegrip in niet-behandelde teksten Latijn in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Stand van zaken op basis van een corpusonderzoek, masterproef, Universiteit Gent, 2018, 111 pp. 
  J. VANHEULELatijnse woorden: blokken of inoefenen? Een onderzoek naar de effectiviteit en de evaluatie van de paired-associatie-methode en de involvement-load-methode bij Latijnse woordenschatverwerving en – herhaling, masterproef, Universiteit Gent, 2015, 142 pp.  

Digitale tip 

 • Via het YouTubekanaal Divus Magister Craft kan je filmpjes afspelen van constructies gebouwd in Minecraft. Interessante thema’s zijn Romeinse geschiedenis, mythologie, Romeinse architectuur, enzovoort. Het kanaal kan dienen als inspiratiebron voor de leerlingen (van de eerste graad?) of als opwarmer en/of intro van een les. (Met dank aan Ciska Imschoot, via Facebookpagina Leerkrachten Latijn-Grieks).