Klassieke talen

01 februari 2019

Nascholingen regio Limburg 2018-2019

 • Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het eerste jaar (nog een aantal plaatsen beschikbaar) -  vrijdag 22 februari 2019, 9.30 tot 12.30 uur 
  Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden overlopen we de voordelen en valkuilen van het geïntegreerd evalueren, waarin (lees)vaardigheid centraal staat.  
  Lesgever: prof. dr. Katja de Herdt  
  Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad (en tweede graad)
  Inschrijven kan hier  
 • Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – vrijdag 22 februari 2019, 13.30-16.00 uur of  dinsdag 7 mei 2019 , 9.00-12.00 uur. 
  De modernisering so gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor de basisoptie Latijn (Grieks) zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.  
  Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad 
  Inschrijven: hier 
 • Dag van de talen – donderdag 14 maart 201909.00 tot 16.00 uur 
  Voor klassieke talen komt Kristien Hulstaert haar onderzoek over de colometrische leesmethode bij poëzie toelichten en Wim Cool zal het hebben over taalverwerving in het nieuw-Grieks. De plenumlezing wordt gehouden door Kris Van den Branden en er zijn verschillende sessies over differentiëren.  
  Doelgroep: leerkrachten klassieke talen, MVT en Nederlands uit alle graden 
  Info en inschrijven kan hier

Euroclassica conferentie, 29-30 augustus 2019, Antwerpen

In mei 2018 kleurde Gent blauw, toen op de Griekse dag leerlingen en leraren Oudgrieks massaal verzamelden. 

Op vrijdag 30 augustus 2019 krijgt ons engagement voor klassieke talen een Europese dimensie. Op die dag is Classica Vlaanderen de gastheer voor de jaarlijkse conferentie van Euroclassica en voor deze unieke gelegenheid willen we zo veel mogelijk Vlaamse leraren uitnodigen. Ook Nederlandse en Waalse collega’s worden expliciet uitgenodigd. 

Praktisch: Inschrijven voor 1 juni 2019. Uw inschrijving is definitief na storting en verzending van het inschrijvingsformulier.  

Activiteiten regio Limburg

Lezingen 

 • Onder onze voeten. Luxueuze stadswoningen op het museumterrein – donderdag 21 februari 2019, 20.00 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.  
  De lezing door Petra Driesen (Aron bvba) maakt deel uit van de lezingenreeks Spraakwater. Info vind je hier. 

Tentoonstellingen 

 • De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.  
  In het RAM kan je beide tentoonstellingen bezoeken die het resultaat zijn van twee heel verschillende projecten:  
 • DE WERELD VAN ALEXANDER DE GROTE 
  De vrolijke kijk van stripkunstenaars Bart Proost en Barcas op de beroemdste Griekse held! De artistieke en speelse expositie over Alexander de Grote is gemaakt door de jonge Limburgse stripkunstenaar Bart Proost en zijn kompaan Barcas en steunt op historisch correcte inhouden. Bart Proost maakt ons allen ervan bewust dat zelfs grote historische figuren "slechts mensen" en dus ook kind waren en wellicht kattenkwaad uithaalden... Voor de kinderen (van elke leeftijd) onder ons is dat waarschijnlijk een grote opluchting... 
 • DE WERELD VAN EPONA 
  Facetten van de ijzertijd in het Limburgse Maasland. De tentoonstelling "De wereld van Epona" heeft wel een wetenschappelijke achtergrond. Ze toont objecten uit de ijzertijd van beide oevers van de Maas. De Epiona van de titel is niet de historische Epona, maar hoe dat precies in elkaar zit, moet iedereen zelf ontdekken. 

Activiteiten buiten de regio – februari 2019

Tentoonstelling 

 • Dis ManibusTombes sous la loupe – tot 17 maart 2019 in de Espace Gallo-Romain in Ath: tentoonstelling over funeraire opvattingen en rituelen in de oudheid. Meer info vind je hier 

Lezingen 

 • Unius aestimemus assis: Een tocht door de Romeinse numismatiek – dinsdag 19 februari 2019, 20 uur, MSI. 00.20, Erasmusplein 1, Leuven.  
  Betaalmiddel, informatiedragers, kunstobjecten, verzamelobjecten en studieobjecten: Romeinse munten zijn door de eeuwen heen veelzijdige voorwerpen gebleken. Muntbeeld en muntmetaal vertellen in tandem verhalen over het Romeinse wereldrijk, van gouden era’s tot periodes van diepe crisis. Deze lezing beoogt het publiek een inkijk te bieden in de fascinerende wereld van de Romeinse numismatiek. In het bijzonder zullen we kijken naar de muntslag van de keizers: wat lieten zij op hun munten plaatsen en waarom kozen zij voor bepaalde muntbeelden? Zo zal bijvoorbeeld opvallen dat de beruchte Nero althans op zijn munten een veel bravere keizer lijkt dan antieke auteurs als Tacitus en Suetonius hem doen uitschijnen. We werpen ook een blik op de manier waarop de Romeinse bevolking met munten omging: naast hun rol als betaalmiddel, dienden munten geregeld als sieraden, geschenken of grafgiften. Misschien werden ze zelfs verzameld. Het publiek zal ook de kans krijgen de munten ‘up close’ te ervaren, met een aantal exemplaren uit de persoonlijke collectie van de spreker. 
 • ‘Een vurig verlangen om de keizer te zien’ – Rome in de laatantieke panegyriek – woensdag 27 februari 2019, 20 – 21.30 uur, Antwerpen, UA-Stadscampus, Rodestraat 14, lokaal R-004, lezing door Dr. Sanne Van Poppel.  
  In de loop van de derde eeuw had Rome zijn rol als keizerlijke hoofdstad verloren. Het bestuur van het rijk vereiste veel gereis van de keizers en zij verkozen andere steden van waaruit ze het rijk bestuurden. De afwezigheid van de keizer uit Rome bleef niet onopgemerkt en onbeschreven. In deze lezing richt de spreekster zich op percepties van de keizerlijke af- en aanwezigheid in Rome op basis van een specifieke bron : de Latijnse panegyrieken. Als onderdeel van ceremoniële gelegenheden waren de lofredes in eerste instantie bedoeld om de keizerlijke heerschappij te roemen. Het is echter de vraag of de redes een propagandistische functie hadden als officieel medium, zoals munten, inscripties en kunst. Hadden de auteurs een eigen agenda of waren zij de spreekbuis van de keizer ? De keizerlijke afwezigheid uit Rome sprak niet ten gunste van de keizer. Met welke literair-retorische technieken stelden panegyristen dit aan de kaak? 

Varia 

 • Oorlog om Troje: Terreur van alle Tijden: scholenwedstrijd Grieks@UGent – 22 maart 2019 
  De afdeling Grieks van de Universiteit Gent neemt deel aan het jaarlijkse Festival Européen latin grec op 22 maart 2019. Meer info vind je hier.