Kick-off/ inspiratiemoment gedrag door Kees van Overveld: Waarom doe je dit nu? - wegens succes extra datum!

31 augustus 2018

Het lijkt wel of scholen ‘bezwijken’ onder de vele leerlingen die ongewenst gedrag vertonen en daardoor het lesgeven en les volgen belemmeren. Wat is er dan zo anders? De aanpak van weleer lijkt niet meer te werken… Wor-den er nieuwe, andere betekenissen gegeven aan gewenst en ongewenst gedrag? Zijn we minder tolerant? Hebben we minder gezag? Aanvaarden onze jongeren minder gezag?... Kortom het thema gedrag houdt ieder van ons bezig en vraagt om inzicht, ervaren en concrete toepassing.

Kees van Overveld, een gedragsdeskundige met een brede expertise, geeft tijdens een kick-off op 12 oktober het startsein van onze nascholing gedrag. ‘Waarom doe je dit nu? is een boeiend verhaal over inzichten van probleemgedrag, preventie en aanpak. In de daarop volgende arrange-menten ga je in workshops aan de slag. Eens je door de ‘gedrag’ microbe gebeten wordt, is er geen weg terug. Schrijf je tijdig in!

Bron afbeelding: www.hgmr.nl