Kick Off Directiecongres so – 25 november 2019

02 september 2019
 
Sessies die jou ondersteunen in je rol als leidinggevende? De Kick Off biedt je de mogelijkheid om een onderwerp naar keuze te volgen. Breng gerust een beleidsondersteunende medewerker mee. 

Aanvangsbegeleiding inbedden in een professionele schoolcultuur 

Hilde Vanvuchelen 
 
De nieuwe cao wijst op het belang van aanvangsbegeleiding in termen van ‘recht en plicht’. We plaatsen aanvangsbegeleiding 2.0 binnen een professionele schoolcultuur. Een vergelijking met andere schoolculturen maakt de essentie van deze cultuur duidelijk. Aanvangsbegeleiding bedden we in het professionaliseringsbeleid van alle personeelsleden in. 
 
Op het directiecongres so kan je bij Hilde Vanvuchelen twee aansluitende sessies volgen: 
 
  • Aanvangsbegeleiding 2.0 zet de beginnende leraar als actor, netwerker en troef in. We exploreren de visie, vormen en actoren van aanvangsbegeleiding 2.0. We plaatsen deze in eigen schoolcontext en bekijken de rol van directie. 
  • Binnen een professionele schoolcultuur stimuleren we alle personeelsleden te groeien. Voor optimaal functioneren zijn de basisbehoeften ‘autonomie, competentie, verbondenheid’ drie cruciale hefbomen. Bij functioneringsgesprekken waken we erover dat elk van de drie behoeften bevredigd wordt. We exploreren tools die inspelen op deze visie. 

De vakgroep, een werkplek om te leren : over de rol van de leidinggevenden – de directeur én het vakhoofd – bij het leren van leraren binnen de vakgroep 

Diane Vanhove 
 
Hoe kunnen de directeur én het vakhoofd bijdragen aan het leren van collega’s binnen de vakgroep ? Ingegaan wordt op de resultaten van een aantal onderzoeken van het Steunpunt Studie- en schoolloopbanen naar de samenwerking van leraren en de kracht van vakgroepen als professionele leergemeenschappen. Daarnaast is er ook aandacht voor de rollen die zowel de directeur als het vakhoofd op te nemen hebben om tot deze professionele leergemeenschappen binnen vakgroepen te komen. 
 
Diane Vanhove zal op het directiecongres so een andere sessie geven binnen hetzelfde thema. 
 

Wat met ex-OKAN-leerlingen? Het flexibel leertraject toegelicht. 

Bregje Beckers 
 
Regelmatig worstelen scholen met de vraag hoe ze ex-OKAN-leerlingen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Welke mogelijkheden bestaan er en hoe zit dat nu precies met flexibele leertrajecten ? Vanaf wanneer mag je vakken dispenseren ? En welke vakken dan ? In welk leerjaar start de ex-OKAN’er het best ? Wat als een leerling geen of weinig vooruitgang boekt ?  
 
In deze sessie krijg je een korte uiteenzetting over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en een antwoord op bovenstaande vragen. Daarnaast is er ruimte voor jullie vragen. 
 

Goed onderwijs en een goede begeleiding voor iedere leerling? Het nieuwe vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet je op weg … 

Schoolbegeleiders so 
 
Het recente decreet leerlingenbegeleiding stelt – zeker in combinatie met de modernisering secundair onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit – hoge verwachtingen aan scholen. Daarnaast stijgt de diversiteit van onze leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Heel wat scholen zetten al jaren in op leerlingenbegeleiding, maar de uitdagingen blijven groot. Het is ook niet altijd makkelijk om initiatieven op de klasvloer te laten landen. Om scholen te inspireren en te ondersteunen, werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen momenteel een vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs uit. Tijdens deze sessie krijg je een inkijk in het nieuwe vademecum en kijken we samen hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Doelstellingen: · Je kent de grote lijnen van het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. · Je kan het vademecum een plaats geven in de brede onderwijspraktijk. · Je kan het vademecum kaderen binnen het decreet leerlingenbegeleiding, de modernisering secundair onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit. · Je hebt een aantal ideeën hoe je met het vademecum in je school aan de slag kan gaan. 
 
Kom jij ook op 25 november 2019 naar de Tulpinstraat 75 in Hasselt? Inschrijven kan binnenkort op nascholing.be.