Introductiesessie hoogbegaafdheid - 24/01/2020 in Hasselt

03 januari 2020

Je kreeg ongetwijfeld al te maken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Maar ken je de behoeften van hoogbegaafde leerlingen? Dat zijn die leerlingen die op cognitief vlak tot de top 10% van hun leeftijdsgroep behoren. Gemiddeld zitten er elk schooljaar twee van deze cognitief sterke leerlingen op de schoolbanken van je klas. Te weinig aandacht voor hun leerbehoeften kan leiden tot ernstig onderpresteren en gedrags- en emotionele problemen.

Wat is er nodig om een hoogbegaafde leerlingen op grote hoogte te laten vliegen? In deze introductiesessie zullen we je kennis en inzicht bieden die je kunnen helpen om hoogbegaafde leerlingen optimaal te ondersteunen in de klas.

We gaan van start met een introductiedag. Indien er interesse voor is, kan je je aansluiten bij het vervolgnetwerk voor secundair onderwijs of basisonderwijs.

Schrijf in