Informatie rond het ondersteuningsmodel

30 mei 2017

De presentatie die de overheid gebruikt tijdens de Ronde van Vlaanderen en ook de informatie zoals verspreid tijdens het infomoment op 25 april, vind je terug op de website onder de rubriek "ondersteuningsnetwerk".

Elementen voor een plan van aanpak voor de invoering van het ondersteuningsmodel kan je nalezen op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert de ondersteuningsnetwerken netgebonden, maar voorziet tegelijk maximaal in mogelijkheden tot samenwerking met scholen van andere netten. Lees meer: "Groei naar ondersteuningsnetwerken komt op gang".