Hoogvliegers: kwetsbare vogels binnen het zorgbeleid!

04 maart 2018

Je kreeg ongetwijfeld al te maken met een verhoogd aantal vragen over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Van dyslexie over ASS tot gehoorgestoord. Maar kreeg je ook al een zorgvraag binnen over een hoogbegaafd kind? Al te vaak wordt hoogbegaafdheid beschouwd als een luxe en niet als een probleem waarbij specifieke zorg noodzakelijk is. Gemiddeld zit er zo om de twee schooljaren één hoogvlieger op de schoolbank van iemands klas. Niets doen betekent de spreekwoordelijke kooi voor deze bijzondere vogels.

Wat is er nodig om een hoogbegaafde leerling op grote hoogte te laten vliegen? In de eerste plaats erkenning en herkenning. Daartoe is het nodig leraren te informeren over wat hoogbegaafdheid precies is en welke types (rare vogels?) je zoal kunt spotten. Het tonen van de Gausscurve (normaalontwikkeling intelligentie) kan daarbij een sensibiliserend effect hebben, net als uitspraken van ouders en hoogbegaafde kinderen zelf. Ten tweede is het belangrijk om de leerling voldoende uitdaging te bieden: denk maar aan vragen op de hogere denkniveaus van Bloom of de vitamines voor groei (Autonomie, Betrokkenheid, Competentie). Tegelijk heeft de leerling ook ondersteuning nodig in die zaken die hij/zij minder vanzelfsprekend vindt, zoals een strategie leren toepassen of leren leren. Vooral het ontwikkelen van een growth mindset door gerichte feedback op het leerproces is daarbij cruciaal.

In vogelvlucht:

Wil je op de hoogte gehouden worden van inspirerende, nieuwe materialen, bijeenkomsten, intervisies, opleidingen, activiteiten ... Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van project TALENT (TAiLoring EducatioN and care to Talents of youth). Dit project wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (Strategisch Basisonderzoek). Het is een interuniversitair project onder leiding van KU Leuven, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen en wordt uitgewerkt in samenwerking met de onderwijskoepels, Prodia vzw, drie lerarenopleidingen (UCLL, Artevelde Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool) en de oudervereniging Bekina.