Het leerplan ICT integreren in de lessen L.O.: feedback & evaluatie

11 december 2019

ICT in de les L.O.: toepassingen van het nieuwe leerplan ICT, actief in de sportzaal. 

De modernisering brengt ook het gemeenschappelijk leerplan ICT in de eerste graad met zich mee. Wil je leren welke leerplandoelen van het gemeenschappelijk ICT-leerplan tijdens de les L.O. aan bod kunnen komen en hoe we dit kunnen combineren met veel actie? Dan beantwoordt deze nascholing perfect aan jouw wens. 

Schrijf nu in