Het Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg Maaseik zoekt een directeur (m/v).

14 september 2018

Het Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg, Weertersteenweg, 135 te 3680 Maaseik zoekt een directeur (m/v).

Het Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg te Maaseik is een school voor buitengewoon onderwijs met Opleidingsvorm 3 en Opleidingsvorm 4 voor leerlingen van het type BA (leermoeilijkheden), type 3 ( gedragsmoeilijkheden) en type 9 (autisme). De opleidingen situeren zich in de vakgebieden Hout, Metaal en Kantoor.

Wie zich kandidaat wenst te stellen voor deze functie beantwoordt aan de volgende voorwaarden:

  • De kandidaat is in het bezit van ten minste een getuigschrift van het Hoger Onderwijs van het Korte Type/Bachelor (volledig leerplan) en een Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid.
  • De kandidaat beschikt over een ruime ervaring in het (buitengewoon) onderwijs.
  • Hij/zij onderschrijft het opvoedingsproject van de school.
  • Hij/zij bezit de nodige menselijke, opvoedkundige, organisatorische en administratieve eigenschappen om een school te leiden.

De indiensttreding is voorzien op 1 december 2018 maar kan ook later, in onderling overleg, gebeuren.

Alle briefwisseling omtrent deze vacature zal met de vereiste discretie behandeld worden.

Kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, worden per mail VOOR 20 OKTOBER 2018 verwacht bij de secretaris van VZW KBO Maasland, Mevr. Kristien Winters kristienwinters [at] gmail.com

Wij vragen u in uw mail duidelijk te motiveren waarom u zich kandidaat stelt en - indien u een kandidaat van buiten de VZW bent - referentiepersonen te vermelden waar wij informatie kunnen inwinnen.

De kandidaten die in aanmerking komen, zullen uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud met een selectiecommissie. Een doorverwijzing naar een extern bureau behoort zeker tot de mogelijkheden.

Meer informatie kan bevraagd worden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, Dhr. Lode De Geyter lode.de.geyter [at] telenet.be