Geschiedenis - Nascholing - Kritisch redeneren met en over bronnen 20 november 2019

20 november 2019
  • In het geschiedenisonderwijs dienen bronnen niet enkel om tot ‘kennis van het verleden’ te komen, maar ook om te verduidelijken hoe ‘geschiedenis’ tot stand komt. Het is belangrijk leerlingen ervan bewust te maken dat je geschiedenis niet rechtstreeks uit bronnen kan aflezen, maar dat je die bronnen altijd moet interpreteren. Hoe kunnen we leerlingen hier vertrouwd mee maken? En hoe kunnen we via bronnen dit inzicht aanscherpen?
  • Griet Frère, medeauteur van het boek Historisch denken over bronnen, zoomt tijdens deze sessie in op de concepten bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit. Je leert een manier van werken met bronnen gebruiken die leerlingen aanzet tot historisch denken.

Woensdag 20 november 2019
PB Regio Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt

Meer informatie en inschrijven - Graag tot 20 november!