Geschiedenis

09 maart 2019

Activiteiten regio Limburg maart 2019

Lezingen 

 • Massageweld in het verre noorden. Caesars verovering van Noord-Gallië, donderdag 21 maart 2019, 20 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren. 
  De lezing wordt gehouden door prof. Nico Roymans (VU Amsterdam) en maakt deel uit van de lezingenreeks Spraakwater. Info vind je hier. 
 • De Bourgondische Vorsten, woensdag 3 april 2019, 19.30 - 22 uur, Lommel. 
  Lezing door dr. E. De Maesschalk over het tijdperk na de graven van Vlaanderen.  
  ‘De Bourgondische hertogen werden geboren als prinsen, leefden als vorsten en hoopten als koningen te sterven. Maar koningen zijn ze nooit geworden, hun nazaten des te meer.  Dit is het verhaal van de op- en ondergang van het Bourgondische Rijk (1369-1477), dat gekenmerkt wordt door overdadige pracht en praal, maar evenzeer door de pest, moordpartijen en de Honderdjarige Oorlog.’ 
  Meer info vind je hier 
 • Colloquium 1000 jaar Graafschap Loon – zaterdag 30 maart 2019, van 9 - 12.30 uur in Alden Biesen 
  1000 jaar Loon wordt definitief afgesloten met een colloquium dat voor de laatste keer aan dit thema is gewijd. Zoals in de vorige edities brengen enkele gerenommeerde sprekers, waaronder Jef Mertens, enkele interessante lezingen rond de graven van Loon. Meer info op www.alden-biesen.be. 

Tentoonstellingen 

 • De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.  
  In het RAM kan je beide tentoonstellingen bezoeken die het resultaat zijn van twee heel verschillende projecten:  
  DE WERELD VAN ALEXANDER DE GROTE 
  De vrolijke kijk van stripkunstenaars Bart Proost en Barcas op de beroemdste Griekse held! De artistieke en speelse expositie over Alexander de Grote is gemaakt door de jonge Limburgse stripkunstenaar Bart Proost en zijn kompaan Barcas en steunt op historisch correcte inhouden. Bart Proost maakt ons allen ervan bewust dat zelfs grote historische figuren "slechts mensen" en dus ook kind waren en wellicht kattenkwaad uithaalden... Voor de kinderen (van elke leeftijd) onder ons is dat waarschijnlijk een grote opluchting... 
  DE WERELD VAN EPONA 
  Facetten van de ijzertijd in het Limburgse Maasland. De tentoonstelling "De wereld van Epona" heeft wel een wetenschappelijke achtergrond. Ze toont objecten uit de ijzertijd van beide oevers van de Maas. De Epiona van de titel is niet de historische Epona, maar hoe dat precies in elkaar zit, moet iedereen zelf ontdekken. 
 • HERHALING: Stonehenge. Voorbij het mysterie – 13 oktober 2018 – 21 april 2019, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
  In deze nieuwe, tijdelijke tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum worden er via recent archeologisch onderzoek boeiende feiten en verrassende inzichten getoond over het bouwwerk Stonehenge. Info vind je hier. 

Nascholingen buiten de regio maart 2019

 • De Brexit: ontstaansgeschiedenis en economische gevolgen – zaterdag 16 maart 2019, 9.30 – 12.30 uur, Universiteit Antwerpen Stadscampus, Prinsstraat 13, Antwerpen, aula C.002. 
  Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis 3de   graad, leerkrachten economie en handelsvakken en alle andere belangstellenden. 
  Meer info vind je hier. 
 • Vrijhandel versus protectionisme – donderdag 21 maart 2019, 14 – 17 uur, Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (op Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping) 
  Doelgroep: Leerkrachten en docenten economie/handelsvakken/recht en alle andere belangstellenden. 
  Meer info vind je hier.