Een Zill-mentor voor elke school

06 juni 2019

De opleiding biedt naast het verkennen en verdiepen van inhouden, implementatiestrategieën, visie op ontwikkelingsgericht werken en identiteit, kansen tot leren van mekaar en netwerking.

Hierdoor willen we de deelnemers voldoende bagage meegeven om de aangeboden inhouden te implementeren tot op de klasvloer.

Het programma:

 • Onthaalsessie
 • Nascholing ordeningskader/ focus / onderwijsarrangementen - Tijdens deze nascholingssessies komen volgende inhouden aan bod:
  Inhoudelijke verdieping van ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s en generieke doelen van persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling.
  Het ordeningskader gelijkgericht begrijpen.
  Ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s combineren in onderwijsarrangementen. Oefenen op focussen.
  Verbinden van de Zill!-visie met de onderwijspraktijk.
 • Opvolging en coaching
 • Identiteit - Bezinning over bouwstenen voor goed onderwijs, uitgaande van de eigen schoolsituatie en eigen identiteit, in relatie tot het nieuwe leerplanconcept
 • Nascholing Start-to-Zill - Tijdens deze nascholingssessies komen volgende inhouden aan bod:
  Nadenken over de implementatie van het nieuwe leerplanconcept.
  Kennismaken met werkvormen die kunnen helpen bij leerplandiscours met en in het team.
  De opgedane inzichten toepassen door een implementatieplan op maat van een school uit te werken.
  Opgedane inzichten uitproberen in een team en hierop reflecteren.
 • De digitale leerplanomgeving - Kennis maken met de digitale omgeving van Zin in Leren! Zin in Leven!: website en applicatie.
 • Afsluiting opleiding en aanzet netwerking

De nascholingsessies komen overeen met het aanbod op nascholing.be en worden door de Zill-coach gegeven.

Voor de sessie over ‘Identiteit’ werken we samen met de collega’s RKG.

De netwerk- en coachingsessies zijn in handen van de pedagogische begeleiding.

Meer informatie en inschrijven.