Economie - Generation €uro Students' Award 2019-2020

02 oktober 2019

Je hebt waarschijnlijk al gehoord van de Generation €uro Students’ Award. Het is een wedstrijd die de Europese Centrale Bank en 11 nationale centrale banken van het eurogebied, waaronder de Nationale Bank van België, ondertussen al 9 jaar organiseren om leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs bewust te maken van de fundamentele beginselen van het monetair beleid, en bijgevolg van de economie in haar geheel.  

De editie 2019-2020 zal als volgt verlopen: 

  • 1e ronde: Online quiz (1 oktober - 31 oktober 2019)  

Een quiz over de euro, de Europese Centrale Bank, het Eurosysteem en het monetair beleid zal te vinden zijn op de website van de wedstrijd (www.generationeuro.be). Om eraan deel te nemen, moet u een team van 4 of 5 leerlingen samenstellen met een leerkracht als coach. De 15 beste teams worden opgeroepen voor de tweede ronde. Nog vóór deze ronde van start gaat, worden ze echter uitgenodigd voor een opleiding, de Students’ & Teachers’ Day… 

  • Opleiding voor de geselecteerde teams: Students’ & Teachers’ Day:  

Op 13 november 2019 zal in de lokalen van de Nationale Bank een Students’ & Teachers’ Day worden gehouden voor de leerlingen en leerkrachten van de teams die na de quiz werden geselecteerd. Die dag lichten we voor hen het vervolg van de wedstrijd toe en leggen onze beste specialisten hun uit wat ze moeten weten over het monetair beleid. Daarnaast gidsen we jullie door de wereld van het geld en monetair beleid door middel van een interactief bezoek aan ons Museum… Een niet te missen kans! 

  • 2de ronde: Beslis en leg uit (deadline 8 februari 2020)  

Wat verwachten we van de teams? 
Om te beginnen, leggen ze in eigen woorden uit wat het monetair beleid behelst en waartoe het dient. De leerlingen leggen het uit zoals ze het aan familie of vrienden zouden uitleggen. 
Vervolgens nemen de leerlingen een beslissing alsof ze de Raad van Bestuur van de ECB zijn. Ze beslissen aangaande de beleidsrentes van de ECB en stellen, indien ze zulks nuttig achten, niet-conventionele beleidsmaatregelen voor. 
Ze onderbouwen die beslissingen met belangrijke macro-economische gegevens waarvan ze voorbeelden vinden in de ‘inleidende verklaringen’ bij de persconferenties van de Raad van Bestuur die plaatshebben na de monetairbeleidsvergaderingen. 
Aangezien het de redenering is die wordt beoordeeld, is het niet nodig alle mogelijke cijfers te verzamelen, wel enkele belangrijke indicatoren.  

In welke vorm? Jullie zijn daar zeer vrij in. De instructies zullen jullie te gepasten tijde worden toegestuurd. Wat de inhoud betreft, willen wij in ieder geval van jullie vernemen: 

  • Wat het monetair beleid is? 

  • Waartoe dat beleid dient? 

  • Indien wij de Raad van Bestuur waren, zouden we deze beslissing nemen. 

  • Dit is de reden waarom we deze beslissing zouden nemen. 

Wees vooral creatief … En zeker ook kritisch: door redetwisten komt men tot de waarheid! 

  • Finale: actualiteitsvragen  

(mondelinge presentatie in de lokalen van de Nationale Bank, op 11 maart 2020). 

De voor de 2de ronde geselecteerde teams krijgen onmiddellijk een actualiteitsvraag in verband met het monetair beleid. Een voorbeeld: ‘Denken jullie dat het stimulerend beleid van de Europese Centrale Bank efficiënt is? Via welke kanalen beïnvloedt dat beleid de economie?’ 
De teams in kwestie komen die antwoorden toelichten in de Nationale Bank voor een jury die samengesteld is uit monetairbeleidsdeskundigen, mensen uit de onderwijswereld en journalisten. 
Ze krijgen 20 minuten om de actualiteitsvraag te beantwoorden en de jury beschikt over 15 minuten om vragen te stellen bij die antwoorden en bij de voorstellen die ze in de 2de ronde hadden ingediend (‘Beslis en leg uit’). 

  • De prijzen  

Alle teams die worden geselecteerd voor de finale worden beloond met verschillende prijzen: een prijs voor de  
school: (€ 1 000, € 700, € 500 en € 300) en individuele aankoopbonnen voor alle leden van die drie teams (€ 150,  
€ 75, € 50 en € 30). 

Het winnende team, ten slotte, zal samen met de laureaten van de andere deelnemende landen worden uitgenodigd voor een tweedaagse European Youth Dialogue op 19 en 20 mei 2020 bij de ECB in Frankfurt waarbij ze hun vragen mogen stellen aan Christine Lagarde de nieuwe presidente van de Europese Centrale Bank en ook hun certificaat uit diens handen mogen ontvangen. 

Alle scholen die tot nu toe aan de wedstrijd hebben deelgenomen waren opgetogen over de talrijke leermogelijkheden die de wedstrijd de leerlingen biedt: economische beginselen realtime toepassen, werken in teamverband, een redenering collectief opbouwen en verdedigen, zoektechnieken en informaticatools gebruiken, statistieken ontcijferen, communicatievaardigheden ontwikkelen... 

Geïnteresseerd? Neem een kijkje op de website www.generationeuro.be (vanaf 1 oktober). 

Als u meer informatie wenst, kunt u mailen naar generationeuro [at] nbb.be

.